Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zmiana przepisów dotyczących świadectw pracy

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy – jak czytamy w treści uzasadnienia do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jak również Ustawą z dnia 1 grudnia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) konieczna jest nowelizacja ww. rozporządzenia  w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści świadectwa pracy.

Informacje nt. zwolnienia od pracy ...

Informacje nt. urlopu opiekuńczego ...

Informacje nt. urlopu opiekuńczego ...

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy

Praca zdalna w firmie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego dokumentacja ...