Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zmiana przepisów dotyczących świadectw pracy

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy – jak czytamy w treści uzasadnienia do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jak również Ustawą z dnia 1 grudnia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) konieczna jest nowelizacja ww. rozporządzenia  w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści świadectwa pracy.

Informacje nt. zwolnienia od pracy ...

Informacje nt. urlopu opiekuńczego ...

Informacje nt. urlopu opiekuńczego ...

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy

Praca zdalna w firmie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego dokumentacja ...