Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

RPO pyta o bezpieczeństwo danych podatników

RPO pyta o bezpieczeństwo danych podatników

RPO pyta o bezpieczeństwo danych podatników

cyt.: „(…)do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek obywatela, który
skierowany został do Ministerstwa Finansów, a także Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. We wniosku tym obywatel wskazał, że logując się na swój profil na
stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl uzyskał dostęp do danych
innego przedsiębiorcy.(…)”.

Dowiedz się więcej