Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Łączy nas Pacjent tel. 800 190 590

Łączy nas Pacjent tel. 800 190 590

Łączy nas Pacjent tel. 800 190 590 – Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu ,,Łączy nas pacjent”. Celem projektu są wspólne działania polegające na udzielaniu wsparcia osobom zgłaszającym się na ogólnopolską, bezpłatną infolinię 800 190 590. Projekt zakłada, że pacjenci i ich bliscy kontaktujący się z Rzecznikiem za pośrednictwem Infolinii 800 190 590, będą mogli porozmawiać nie tylko ze specjalistami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale też dyżurującym ekspertem danej organizacji.

Dzwoniąc na Infolinię 800 190 590 w czasie wspólnych dyżurów ekspertów można uzyskać informacje z zakresu:

  • edukacji (np. o prawach pacjenta, działaniach profilaktycznych)
  • doradztwa (np. o możliwościach diagnostycznych, leczenia danej choroby, rehabilitacji)
  • wsparcia (np. w zakresie pomocy psychologicznej)

Przedstawiciele organizacji będą rozmawiać z pacjentami zgodnie z ustalanym wcześniej grafikiem. Wszystkie szczegóły dotyczące projektu oraz harmonogram dyżurów organizacji znajdą Państwo na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta pod linkiem https://www.gov.pl/web/rpp/laczy-nas-pacjent-2024. Można tam również pobrać materiały graficzne do wykorzystania w publikacjach.

Zachęcamy do przekazania tej informacji w placówkach, w których pełnicie Państwo funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, aby jak najszersze grono pacjentów mogło skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz organizacji pacjenckich. Dzięki temu uzyskają kompleksową informację i wsparcie w zakresie danego schorzenia lub obszaru opieki zdrowotnej, a także wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia i świadomego dbania o swoje zdrowie.

Departament Współpracy
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13 
01-231 Warszawa

Materiały do pobrania ...

Standardy Ochrony Małoletnich dla podmiotów medycznych

Materiały szkoleniowe dla Twojego personelu

Jako Administrator albo Inspektor Ochrony Danych możesz aktywnie wspierać swój personel podnosząc jego wiedzę nt. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w jednostce oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa.