Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sklep RODO w medycynie

Strona główna Sklep RODO

Sklep RODO w medycynie to miejsce, w którym odnajdą Państwo, szereg merytorycznych opracowań poświęconych tematyce ochrony danych ale także tematyce odnoszącej się do zagadnień funkcjonowania jednostek medycznych. Liczne nasze opracowania, szkolenia, wzory dokumentów, wzory procedur w medycynie, opracowujemy z myślą o ich praktycznym wykorzystaniu przez naszych Klientów. W przypadku pytań dotyczących zakupów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Naszym celem jest aby Sklep RODO w medycynie spełniał Państwa oczekiwania. Jeśli natomiast poszukują Państwo konkretnej pozycji, opracowania, czy szkolenia, prosimy o kontakt z nami.

Oddzwonimy do Ciebie ... jeśli czegoś szukasz, albo masz pytanie ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Szkolenia dla personelu jednostek medycznych.

Praktycznie wszystkie dokumenty, jakimi dysponujemy – zapoznaj się ze zbiorem.

Praca IOD w medycynie sprawia, iż praktycznie każdy dzień przynosi nam swoje wyzwania, które często finalizujemy przygotowując konkretne opracowania problemu, czy procedury, albo konkretne wzory dokumentów, z tego względu jeśli czegoś nie ma na naszej liście, najprawdopodobniej jeszcze tego nie zamieściliśmy tam. Jeśli mają Państwo swoje prośby o opracowanie konkretnego zagadnienia zapraszamy do kontaktu tel. 694 494 240

5/5

Komplet dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do wdrożenia przy prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej w tym w postaci EDM.

Wzory procedur wymaganych do wprowadzenia od 1 stycznia 2021r.

Nagranie VIDEO jak przygotować system informatyczny lekarza, jednostki medycznej do prowadzenia dokumentacji elektronicznej, w tym EDM.

Jakie wymagania stawiają przepisy prawa przed jednostkami w zakresie przygotowania systemu informatycznego. Co w praktyce należy zrobić, aby spełnić ww. wymagania przepisów prawa. Co jest źródłem nieprawidłowych działań podmiotów medycznych. Jakie są warianty możliwych modernizacji systemu informatycznego pod kątem przygotowania do EDM. Jakie są możliwe modele gwarantujące wysoki poziom przygotowania systemu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

5/5

Jak prawidłowo wykonać Audyt zgodności z RODO. Lista pytań kontrolnych.

Lista uniwersalnych pytań kontrolnych pozwalających na dokonanie weryfikacji stanu faktycznego pod kątem zgodności z RODO. Audyt kontrolny RODO przygotowany przez dr Jakuba Rzymowskiego.

Autor: dr Jakub Rzymowski

Wzory Klauzul Informacyjnych RODO w medycynie.

Pełen pakiet wzorców dokumentacji Klauzul Informacyjnych RODO dla przychodni, lekarza, szpitala, w medycynie. Dodatkowo Procedura realizacji obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych. Zobacz pełen wykaz dokumentów, jaki przygotowaliśmy.

5/5

Gotowe materiały edukacyjno – informacyjne dla personelu. Ułatwienie w pracy IOD podnoszącego kompetencje pracowników.

Wykupując abonament otrzymują Państwo bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno informacyjnych tematycznie związanych z RODO adresowanych do pracowników. Materiały mogą Państwo wykorzystywać jako IOD w prowadzeniu działań szkoleniowych w swoich jednostkach. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

5/5

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

Dokumentacja RODO niezbędna dla Punktu Szczepień COVID-19

Dokumentacja RODO w medycynie, jaką należy wdrożyć w Punkcie Szczepień realizującym świadczenia zdrowotne postaci szczepień przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2

5/5

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

Klauzula Informacyjna RODO przy szczepieniach COVID-19

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową klauzulę informacyjną, przeznaczoną dla podmiotów wykonujących szczepienia przeciwko COVID-19, za pomocą której realizują one, jako ADO, swój obowiązek informacyjny określony przepisami art. 13 RODO. Dodatkowo otrzymają Państwo także Procedurę opisującą sposób realizacji obowiązku informacyjnego.

 

5/5

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

RCPD - rejestr czynności przetwarzania danych w medycynie.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL]. Rejestr opracowany został w sposób kompletny, nie jest to tylko tabelka pusta. RCPD wypełniony został informacjami zgodnie z przepisami RODO, dla wybranych charakterystycznych i powtarzających się czynności przetwarzania w podmiotach medycznych.  RCPD pozwala w znaczny sposób skrócić czas przygotowania własnego dokumentu, dostosowanego do specyfiki podmiotu medycznego. Każdy z klientów otrzymuje wsparcie w formie online przy wdrożeniu RCPD w PWDL.

1699,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Rejestracja osób odwiedzających pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii Covid-19 w związku z postępem realizacji narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19

 

Kompletny wpis do RCPD opisujący przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją odwiedzin pacjentów w szpitalu zgodnie z wytycznymi MZ i GIS.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

79,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Prowadzenie depozytów / przyjmowanie / likwidacja niepodjętych depozytów.

 

Kompletny wpis do RCPD opisujący przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem depozytów, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych zagadnień problematycznych.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

119,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD
Czynność: Obsługa PZP.
Dodatkowo: Klauzula Informacyjna.

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 
Czynność: Prowadzenie PPK
Dodatkowo: Klauzula Informacyjna dla PPK.


Przygotowaliśmy dla Państwa wzory dokumentów wymaganych w związku z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych w obszarze RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa kandydatów w związku z pozyskiwaniem danych z rejestrów przestępców na tle seksualnym.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD Przetwarzanie danych osobowych w Kasach Zapomogowo Pożyczkowych KZP

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD oraz opisujących zasady przetwarzania danych osobowych przez KZP.

Wejście w życie nowej Ustawy o kasach zapomogowo-pozyczkowych niesie za sobą nowe obowiązki dla KZP, jako administratorów danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie opisujące zasady przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem kas zapomogowo-pożyczkowych oraz gotowy opis czynności do Rejestru Przetwarzania Danych Osobowych RCPD.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

299,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku prowadzeniem Krajowego Rejestru Pacjentów z CVID-19.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku z chorobami zakaźnymi.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

  • Gotowa opisana czynność do RCPD.
  • Wzór Klauzuli Informacyjnej
  • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Omówienie zagadnienia

199,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa kandydatów w związku z pozyskiwaniem danych z rejestrów przestępców na tle seksualnym.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku z chorobami zakaźnymi.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

  • Gotowa opisana czynność do RCPD.
  • Wzór Klauzuli Informacyjnej
  • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Omówienie zagadnienia

199,99 pln

Udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji.

Kompendium wiedzy na temat udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym. 

Wzory procedur dotyczących udostępniania dokumentacji, wzory oświadczeń, szczegółowe opisanie zagadnienia.

Dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej z 2020.

299,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej.  Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis. Opracowanie wyjaśniające zagadnienia problematyczne związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Szerokie wprowadzenie do tematu oraz procedura udostępniania dokumentacji medycznej.

Zgodna z Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej z 2020r.

99,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura oraz obszerne wyjaśnienia zwązane z tematem zasadności prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej, poruszająca problemy w szerszym zakresie.

49,00 pln

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
Kiedy i na jakich zasadach jednostka medyczna może udostępniać dokumentację medyczną oraz informacje dotyczace pacjentów ubwzpieczycielom.
Autor: Dominik Spałek

99,00 pln

Udostępnianie danych do rejestrów Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Często jednostki medyczne proszone są przez różnego rodzaju instytucje o przekazanie im różnego rodzaju danych dotyczących zatrudnionego personelu. Takie zjawisko występuje także jeśli chodzi o dane pielęgniarek i położonych. Merytoryczne opracowanie tematu, wskazujące na obowiązki o prawa podmiotów danych. Wzór  oświadczenia personelu, umożliwiający udostępnienie danych.

49,00 pln

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
Kiedy i na jakich zasadach jednostka medyczna może udostępniać dokumentację medyczną oraz informacje dotyczace pacjentów ubwzpieczycielom.
Autor: Dominik Spałek

99,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Opracowanie, w którym omówione zostały różne warianty i przypadki w których zachodzi konieczność podjęcia decyzji w zakresie udzielenia bądź odmowy udzielenia informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.  Opracowanie zawiera także graficzny schemat procedury udzielania informacji.

199,00 pln

Prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Opracowanie merytoryczne wyjaśniające temat zasad w oparciu o które realizowane jest prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej, ze wskazaniem wyjątków pozwalających na odmowę takiego dostępu..

49,00 pln

Procedura Wydawanie recept w podmiocie medycznym. Procedura określająca prawidłowe praktyki postępowania przy wydawaniu, recept, zleceń, wydruków informacyjnych. Procedura zawiera szczegółowy opis poświęcony przepisom regulującym temat wydawania dokumentacji

59,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych i naukowych

Procedura określająca prawidłowe praktyki postępowania przy wydawaniu, recept, zleceń, wydruków informacyjnych. Procedura zawiera szczegółowy opis poświęcony przepisom regulującym temat wydawania dokumentacji

119,00 pln

Dokumentacja RODO w medycynie.

Polityka Ochrony Danych Osobowych dla przychodni. Dokument bazowy nazywany często Polityką Bezpieczeństwa, Polityką Ochrony Danych. Regulamin RODO kluczowy dokument regulujący zagadnienia ochrony danych osobowych w jednostce medycznej. Dokument pozwala na uporządkowanie dokumentacji regulującej zagadnienia ochrony danych osobowych w jednostce. Uzupełniony o dodatkowe moduły w postaci załączników staje się kompleksowym dokumentem. Moduły możliwe do nabycia w Sklep RODO.

299,00 pln

Video szkolenie dla personelu medycznego.

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim.

Praktyczna pomoc dla IOD w realizacji zadań szkoleniowych personelu w okresie pandemii.

199,00 pln

Dokumentacja trenerska, szkoleniowa dla zajęć dedykowanych dla rejestratorek i pielęgniarek w PWDL. Materiał szkoleniowy, test sprawdzający wiedzę, karta szkolenia wstępnego .

99,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

149,00 pln

Procedura rekrutacji zgodna z RODO dla podmiotów medycznych. Procedura opisująca w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne aby było one zgodne z RODO. Dokumentacja zawiera m.in. wzory klauzul informacyjnych, w tym dot. postępowania konkursowego, jak również wzory oświadczeń kandydatów.

Zobacz, jak my to robimy.

299,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w PWDL.  Wzór dokumentu określa przewidywane i rekomendowane sposoby realizacji obowiązku informacyjnego RODO w jednostce. Dzięki procedurze IOD z łatwością jest w stanie przeprowadzać systematyczne kontrole w zakresie realizacji obowiązku. Dodatkowo wzór procedury wypełniony staje się 

99,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów podmiotów medycznych. Dodatkowo opis możliwych sposobów realizacji obowiązku informacyjnego względem pacjentów PWDL.

149,00 pln

Czy należy realizować obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej. Kompleksowe opracowanie tematu ze stanowiskiem podsumowującym.

39,00 pln

Teleporady w AOS.

Standard teleporady w AOS. Konkretna dokumentacja jednostki medycznej, jaką musi posiadać udzielając teleporad w POZ. Obowiązkiem PWDL jest opracować odpowiednią dokumentację, jak również poinformować o niej w określony sposób pacjentów i NFZ.

399,00 pln

Teleporady w POZ.

Standard teleporady w POZ. Konkretna dokumentacja jednostki medycznej, jaką musi posiadać udzielając teleporad w POZ. Obowiązkiem PWDL jest opracować odpowiednią dokumentację, jak również poinformować o niej w określony sposób pacjentów i NFZ.

299,00 pln

Procedura organizacji pracy przy wynoszeniu dokumentacji medycznej poza jednostkę.

Dokumentacja w tym medyczna wynoszona poza Jednostkę, poza szpital, czy przychodnię, to zagadnienie, z którym ADO w medycynie spotykają się każdego dnia. Problematyka zorganizowania przetwarzania danych w takiej sytuacji to zagadnienie rozbudowane i zawierające w sobie szereg aspektów. Aspektów które należy odpowiednio rozwinąć i opisać, tak aby zasady, jakie powstaną były czytelne i możliwe do stosowania przez personel. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa komplet dokumentów dotyczacych tematu organizacji poprawnej takiej pracy.

129,00 pln

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej. Dokument opisujący zasady niszczenia dokumentów. Dodatkowo karta sprawdzająca oraz test dla personelu.

59,00 pln

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19.  Zestaw dokumentów przygotowany dla poprawnego wdrożęnia pracy dalnej w związku z COVID-19. Regulamin pracy zdalnej. Wzór polecenia służbowego pracy zdalnej. Procedura opisująca zasady dostępu do danych z wykorzystaniem zdalnych rozwiązań. Materiały edukacyjne dla pracowników, którzy oddelegowani zostaną do pracy zdalnej. Test potwierdzający przygotowanie pracowników do pracy zdalnej. Upoważnienie do przetwarzania danych z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu.

 

 

Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: Dominik Spałek

179,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Lista pytań kontrolnych, która pozwala na dokonanie samooceny stopnia poprawności wdrożenia przepisów RODO w oparciu o wytyczne, jakimi kierowała się Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzając kontrolę w podmiotach medycznych.

69,00 pln

Komplet dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do wdrożenia przy prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej w tym w postaci EDM.

Wzory procedur wymaganych do wprowadzenia od 1 stycznia 2021r.

599,00 pln

Procedura wygaszania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

Każdy administrator zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności również przy cofaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jedynie formalne cofnięcie upoważnienia jest niewystarczające. Konieczne jest również weryfikowanie poprawności podjętych działań, także po ustaniu upoważnienia.

 

49,00 pln

Jak wykonać audyt bezpieczeństwa informacji w podmiocie medycznym.
Jak wykonać audyt KRI.

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleniową w ramach której nasi eksperci zaprezentują Państwu, w jaki sposób zgodnie z prawem i prawidłowo można wykonać samodzielnie Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.

Autor: Robert Stańczyk

599,00 pln

Ankieta sprawdzająca poprawność stosowania monitoringu w medycynie.

Konkretne pytania oraz opracowanie merytoryczne, do tego wytyczne, jakie należy spelnić aby monitoring w PWDL był legalny.

99,00 pln

Jakie wymogi musi spełnić system teleinformatyczny, aby prowadzić w nim dokumentacje medyczną w postaci elektronicznej. Opis wymogów techniczno organizacyjnych, jakie należy spełnić, aby PWDL mógł prowadzić dokumentacje medyczną jedynie w postaci elektronicznej. Ankieta sprawdzająca poprawność przygotowania podmiotu, jak również pozwalająca na opracowanie planu naprawczego.

199,00 pln

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr inż. Michał Kubik
Autor: mgr inż. Kamil Kubik

Porównanie starych i nowych przepisów Rozporządzenie o dokumentacji medycznej (Dz.U. 2020, poz. 666). Opracowaliśmy dla Państwa porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

119,00 pln

Zasady korzystania z eWUŚ. Problem poprawności korzystania z systemu eWUŚ jest niestety problemem bardzo często występującym w praktyce funkcjonowania jednostek. Niestety także ADO / ASI nie dostrzegają powagi tego zagadnienia bagatelizując np. to, iż dane weryfikowane są z wykorzystaniem tylko jednego login / hasło przez kilku pracowników. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

49,00 pln

Jakie dokumenty należy wdrożyć w podmiocie medycznym w związku z wejściem w życie przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,00 pln

Jakie zmiany należy wprowadzić do Regulaminu ZFŚS, aby był on zgodny z przepisami

Wyczerpujące opracowanie dot. zmian przepisów, jakie należy uwzględnić tworząc / aktualizując Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w podmiocie medycznym.

199,00 pln

Tabela opisująca przykładowe zagrożenia oraz sposoby postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.

Dokumentacja dedykowane dla administratorów, których działania ukierunkowane są na uświadamianie zatrudnionego personelu, personelu dopuszczonego do przetwarzania danych. Dokumentacja zawiera trzy tabele opisujące poszczególne zjawiska oraz metody postępowania proponowane:

49,00 pln

Jak prawidłowo wykonać Audyt zgodności z RODO. Lista pytań kontrolnych.

Lista uniwersalnych pytań kontrolnych pozwalających na dokonanie weryfikacji stanu faktycznego pod kątem zgodności z RODO. Audyt kontrolny RODO przygotowany przez dr Jakuba Rzymowskiego.

Autor: dr Jakub Rzymowski

860,00 pln

Wzór ankiety pozwalającej na przygotowanie oferty wdrożeniowej RODO w jednostce medycznej.

Ankieta sprawdzająca służy pomocą przy opracowaniu oferty wdrożenia RODO u kontrahenta. Dokument zawiera wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla audytora przygotowującego ofertę. Ankieta składa się z szeregu pytań, odpowiedzi na które w sposób istotny, ułatwią przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w zakresie wdrożenia RODO.

49,00 pln

Usługi informatyczne dla jednostek medycznych (IT w medycynie).