Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Procedura wygaszania uprawnień do przetwarzania danych

49,00 

Procedura sprawdzająca poprawność wygaszenia uprawnień użytkownika po cofnięciu upoważnienia.

Każdy administrator zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności również przy cofaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  Jedynie formalne cofnięcie upoważnienia jest niewystarczające. Konieczne jest również weryfikowanie poprawności podjętych działań, także po ustaniu upoważnienia.

Procedura pozwoli na:

  • ustalenie obszarów zagrożeń
  • weryfikację poprawności wycofania uprawnień
  • kontrole prawidłowości funkcjonownaia systemu po cofnięciu upoważnienia

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Rozporządzenie RODO.

Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania jest rzeczą oczywistą. Tak samo jak to, iż administrator powinien przestrzegać zasad przetwarzania danych określonych przepisem art. 5 Rozporządzenia RODO. Nie jest jednak, już tak kategoryczna świadomość administratorów, iż nie przestrzeganie ww. zasad oraz brak możliwości wykazania ich przestrzegania, stanowi podstawę do pociągnięcia ich do odpowiedzialności na gruncie RODO.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Procedura wygaszania uprawnień do przetwarzania danych”