Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych ...

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych – w odpowiedzi na wystąpienia podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo zdrowia sformułowało swoje stanowisko w sprawie. 

Streszczenie tematu ...

RPO działając na podstawie wniosków rodziców dzieci dotkniętych ciężką alergią podjął temat związany z koniecznością uregulowania zasad podawania leków, wykonywania innych czynności w odniesieniu do dzieci z chorobami przewlekłymi. Jak informuje w swoim Komunikacie RPO samo Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uregulowaniu zasad podawania leków, za sprawą procedowania projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jednak w odniesieniu do przedszkoli, kwestia pozostała otwartą, a w 2018 r. Minister Zdrowia cyt.: „nie widział potrzeby zmiany podejścia, choć nie wykluczał tego w przyszłości.”. Dnia 11 stycznia 2022 r. zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił w sprawie do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi na ww. wystąpienie RPO otrzymał wyjaśnienia  pisemne z dnia 10 lutego 2022r., [ZPR.664.6.2022.AW]

Dowiedz się więcej