Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wzór RCPD dla szkoły podstawowej

2 399,00 

RCPD dla jednostek oświatowych.

Wzór RCPD dla szkoły podstawowej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (art. 30 ust. 1 Rozporządzenia RODO) przewiduje, że administratorzy mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych, określając jego obowiązkowe składniki. Jednak w praktyce przepis ten budzi wiele wątpliwości co do znaczenia poszczególnych użytych w jego treści pojęć oraz sposobu wykonania tego obowiązku.

Wypełniony RCPD

Przygotowaliśmy dla Państwa kompletną dokumentację, czyli wypełniony Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla szkoły podstawowej. Pozwala to na praktyczne jego natychmiastowe zastosowanie w swojej szkole.

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek
Format pliku: Plik w formacie edytowalnym (MS Excell)

Opis

Wzór RCPD dla szkoły podstawowej.

RCPD może być kontrolowany.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia RODO  każdy administrator oraz, gdy ma to zastosowanie, przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RCPD). Za jego prowadzenie także odpowiadają. Z tego wynika, iż obowiązkiem ADO będzie nie tylko stworzenie, ale i prowadzenie, czyli aktualizowanie, rejestru czynności przetwarzania danych w jednostce oświatowej. Należy także podkreślić , iż ADO ma także obowiązek udostępnienia prowadzonego przez siebie RCPD w szkole na żądanie organu nadzorczego. Oznacza to, iż szkoły zobowiązane są do przygotowania i prowadzenia takiego rejestru przetwarzania danych osobowych, zgodnie z prawem.

Wypełniony wzór RCPD dla szkoły podstawowej.

Prezentowany rejestr zawiera wypełnione pola. Dzięki temu mają Państwo możliwość szybkiego i sprawnego jego przystosowania do własnych realiów, jak również rozbudowania o kolejne czynności przetwarzania danych. Nasz wzór nie jest szablonem przykładowym.

Wyjaśnienia UODO dotyczące rejestru przetwarzania danych.