Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej

199,00  149,00 

Procedura opisująca zasady postępowania z dokumentami przeznaczonymi do niszczenia

Dokumentacja opisująca proces niszczenia dokumentacji. Niszczenie dokumentów to także przetwarzanie danych osobowych na nich zapisanych i wymaga od administratora danych osobowych prawidłowego zorganizowania tego procesu.

Dokumentacja zawiera:

  • Omówienie problemów związanych z niszczeniem nośników danych w praktyce – co może być wykorzystane jako materiał szkoleniowy dla personelu.
  • Procedurę opisującą zasady postępowania w związku z niszczeniem nośników danych.
  • Schemat pytań kontrolnych sprawdzających praktyki w podmiocie medycznym, co pozwoli na dokonanie oceny poprawności obowiązujących zasad a co za tym idzie da możliwość zaproponowania pewnych zmian.
  • Karty szkoleniową oraz test sprawdzający – dla personelu, po wdrożeniu zasad niszczenia dokumentów.
Kategoria:

Opis

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej.

Zgodnie z art. 4 pkt. 2) Rozporządzenia RODO cyt.: “(…) przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (…)”. Co oznacza tyle, iż proces niszczenia dokumentów zapisanych na papierowych nośnikach, ale także np. na płytach CD, jest czynnością przetwarzania, która podlega także reżimom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego względu niszczarki dokumentów dla jednostek medycznych powinny być narzędziem codziennej pracy. Procedura niszczenia dokumentów natomiast powinna być dokumentem wdrożonym i stosowanym.

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych.

Praktyka życia codziennego pokazuje, iż nadal funkcjonuje szereg praktyk nieodpowiednich, jeśli chodzi o proces niszczenia dokumentów. Przyczyn takich zachowań personelu medycznego opatrywać można w wielu źródłach:

  • brak procedur dotyczących niszczenia dokumentów,
  • brak sprzętu do niszczenia dokumentacji,
  • niewystarczająca ilość niszczarek do dokumentów,
  • brak świadomości pracowników tego, iż niszczenie dokumentów jest procesem przetwarzania danych,
  • stare nawyki cięcie kartek z danymi, targanie kartek z danymi.

Odtwarzanie dokumentów zniszczonych.

Dokumenty, jakie zostały zniszczone przy użyciu niszczarki, mogą być odtworzone ręcznie. Mogą także zostać poddane obróbce cyfrowej i zostać odtworzone z wykorzystaniem komputerowej analizy i obróbki danych. Ryzyko takiego odtworzenia jest większe, jeśli ścinki nie są wymieszane i są one odpowiednio duże. Niszczarki dokumentów dla jednostek medycznych oczywiście nie rozwiążą wszystkich problemów, ale odpowiednie ich wykorzystywanie podnosi bezpieczeństwo danych i podmiotu je przetwarzającego.

Aby poprawić skuteczność niszczenia, należy wkładać papier do niszczarki tak, aby linie cięcia papieru nie były równoległe do linii tekstu np. pod skosem wkładana kartka. Jest to działanie zalecane zwłaszcza przy niszczarkach o niższej klasie bezpieczeństwa. Dodatkowo warto też jest przy takich niszczarkach, ręcznie przemieszać ścinki zniszczonych dokumentów.

Procedura niszczenia dokumentów pozwoli na minimalizację ryzyk związanych z odtworzeniem dokumentacji po jej nieprawidłowym brakowaniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej”