Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin pracy zdalnej w administracji

299,00 

Regulamin pracy zdalnej w administracji

W związku z Komunikatem MZ z dnia 19 stycznia 2022r., w którym to poinformowano o obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznej – informujemy, iż pracodawcy mają konkretne obowiązki do spełnienia, aby wykonywanie pracy zdalnej było zgodne z prawem także w obszarze przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych.

Pakiet dokumentów składa się z następujących dokumentów:

  • Regulamin pracy zdalnej dla administracji.
  • Procedura zdalnego dostępu do danych.
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej – wprowadzenie i omówienie.
  • Test sprawdzający przygotowanie pracowników.
  • Polecenie służbowe wykonywania pracy zdalnej.
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem i procedurami.

Informujemy, iż w przypadku opublikowania przepisów regulujących obowiązkową pracę zdalną w administracji publicznej przekażemy do Państwa jednorazową aktualizację pakietu dokumentów.

 

 

 

 

Opis

Regulamin pracy zdalnej w administracji

Regulamin pracy zdalnej w administracji i jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym.

Podstawa prawna.

Zgodnie art. 24a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ustawy COVID19,

cyt.: „(…)Do dnia 4 grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z2020r. poz.1842).(…)”.

Obowiązkowa praca zdalna z wyjątkami.

Zgodnie art. 24a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ustawy COVID19,

cyt.: „(…)Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.(…)”.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym bezpłatnym opracowaniu nt. pracy zdalnej w urzędach administracji czytaj więcej >>>

Co wchodzi w skład pakietu dokumentacji.

Informaje wstępne

Tekst wprowadzający opisujący zasady wykonywania pracy w warunkach pracy zdalnej zlecanej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej, dokument wdrażany przez pracodawcę, regulujący szczegółowo zagadnienia związane z organizacją zdalnej pracy.

Test sprawdzający przygotowanie pracownika

Test pozwalający na zweryfikowanie przygotowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej, na sprawdzenie jego umiejętności do świadczenia pracy w nowych warunkach.

Polecenie służbowe pracy zdalnej.

Wzór polecenia służbowego pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej wraz ze wzorem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z dostępem zdalnym do danych.

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem pracy zdalnej oraz Procedurą pracy z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Zasady pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych.

Zasady podejmowania i wykonywania pracy z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Praca z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Zbiór opisanych dobrych praktyk, pozwalających na świadczenie pracy zdalnej, ze zdalnym dostępem do danych z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.