Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Original price was: 149,00 zł.Current price is: 99,00 zł.

Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Przygotowane przez nas wzory dokumentów stanowią gotowe procedury, jakie odnoszą się do problemu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie egzaminu dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Kupując zestaw dokumentów otrzymują Państwo:

 • Procedurę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (E8)
 • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

Aktualizacja procedur:

Mając na uwadze fakt, iż najprawdopodobniej wytyczne i zalecenia będą zmieniane – jak miało to miejsce w przypadku uruchamiania przedszkoli i klas 1-3 przygotowywać będziemy dodatkowe oferty zawierające aktualizacje procedur. 

Autor opracowania:

Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. To dokumentacja, która musi zostać opracowana w placówce oświatowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowali wytyczne do przeprowadzenia egzaminu Są to wytyczne, które odnoszą się m.in do egzaminów Ósmoklasisty (E8).

Gotowy dokument.

Problematyczną kwestią jest rozplanowanie działań i ich opisanie. Opisanie tak, aby pozostawały one spójne z wytycznymi. Nasza procedura określa istotne dla szkoły podstawowej elementy. Celem opracowania i wdrożenia procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa zdających oraz personelu placówki. Celem jest także ułatwienie pracy przewodniczącym komisji. Procedura określa także, to jakie zadania ciążą na członkach zespołów nadzorujących. Wszystko to, oraz inne wymagania znajdziecie Państwo w przygotowanej przez nas procedurze przeprowadzenia egzaminu Ósmoklasisty E8. Dodatkowo do pakietu załączamy druga procedurę. Procedura postępowania z osobami zakażonymi COVID-19.

Wytyczne GIS dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

 • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • wytyczne dotyczące:
  • środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
  • środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
  • możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
  • szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
  • sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Aktualizacja procedur.

Mając na uwadze fakt, iż najprawdopodobniej wytyczne i zalecenia będą zmieniane – jak miało to miejsce w przypadku uruchamiania przedszkoli przygotowywać będziemy dodatkowe oferty zawierające aktualizacje procedur. 

Pozostałe procedury.

W naszej ofercie posiadamy także inne procedury dedykowane dla placówek oświatowych:

Autor opracowania.

Mariusz Stasiak vel Stasek