Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, aby takie były muszą być podane w odpowiedniej postaci, formie, czasie. Dlaczego w ogóle o tym piszemy na łamach Proste to RODO …

Mam to w nosie ...

Niektórzy mówią, iż nie wypada o tym mówić głośno, mówić wprost, ale fakty są takie … „nie wszyscy przejmują się RODO”. Zapewne wielu z Państwa w trakcie realizacji obowiązków IOD spotkało się z różnego rodzaju postawami personelu ADO. Począwszy od postawy charakteryzującej się całkowitą obojętnością a skończywszy nawet na postawach agresywnych, czy wręcz wprost negujących obowiązki przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie należy także ukrywać tego, iż takie elementy, jak:

 • przygotowane harmonogramy konkretnych tematycznie szkoleń,
 • listy potwierdzające realizacje szkoleń,
 • konkretne tematy zaplanowanych zajęć zgodne z potrzebami personelu,
 • alternatywne do szkoleń sposoby przekazu informacji pracownikom,

to elementy, których istnienie weryfikowane jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w trakcie postępowań kontrolnych.

Co to więc za projekt ...

Aby pomóc Państwu w przełamaniu oporu pracowników do przyjmowania do stosowania kolejnych procedur czy suchych instrukcji zdecydowaliśmy, iż systematycznie raz w miesiącu publikować będziemy ciekawe materiały edukacyjne dedykowane właśnie dla pracowników. W prosty, czytelny a przede wszystkim na przykładach pokazywać będziemy, jak powinny wyglądać prawidłowe praktyki działania. Przy okazji jednak podpowiadać będziemy, w jaki sposób wiedza dotycząca RODO może chronić interesy pracowników w ich życiu prywatnym.

Sprawdziliśmy, to działa w praktyce

Stworzenie poprawnego kanału przepływu informacji do pracowników to jeden z elementów kluczowych. W praktyce stosować można różne rozwiązania:

 • intranet,
 • informacje zamieszczane na firmowej stronie w dziale RODO,
 • tablice informacyjne w firmie,
 • notatki pozostawiane personelowi w pomieszczeniach,
 • artykuły zamieszczane w firmowej prasie.

Wyłącznie od inwencji IOD zależy, który z ww. mechanizmów wybierze, czy stworzy swój własny do tego, aby realizować swój obowiązek, obowiązek informowania pracowników o ich obowiązkach i zadaniach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Korzystaj ile chcesz z naszych publikacji

Stały dostęp do materiałów dydaktycznych.

Wykupując abonament dostępowy mają Państwo możliwość swobodnego korzystania ze wszystkich publikacji w dziale "Praktyczne informacje dla pracowników". Publikacje przygotowane są w postaci edytowalnych plików, które można swobodnie personalizować np. dodając logotypy własnej organizacji.

Harmonogram szkoleniowy.

W ramach abonamentu otrzymują Państwo także harmonogram szczegółowy planowanych publikacji, jakie dostępne będą dla Państwa w ramach usługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą Państwo łatwiej rozliczyć, wykazać realizację obowiązku podnoszenia kompetencji personelu własnego.

Marytoryczna wartość materiałów.

Przygotujemy materiały opierając się na wiedzy, praktyce i dydaktyce przekazu informacji. Publikacje nasze tworzone są przy współudziale Zespołu Proste to RODO.

Spis treści:

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników. Baza praktycznych porad RODO dla pracowników stale rośnie. Wykupując abonament dostępowy, mają Państwo bezpłatny dostęp do wszystkich nw.

 • Bezpieczeństwo haseł
 • Bezpieczna poczta elektroniczna
 • Cyberzagrożenia
 • Czy pacjent może nagrać lekarza
 • Dlaczego musimy robić backup
 • Dobre praktyki korzystania z systemów IT
 • Identyfikator, dane służbowe a RODO
 • NIE ! bo RODO
 • Nie korzystaj z prywatnego email w celach służbowych
 • Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego
 • Ochrona wizerunku
 • Email korzystaj bezpiecznie!
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 • Przydatne strony internetowe
 • Weryfikacja dwuetapowa
 • Zgoda – czyli co należy wiedzieć
 • Dbajmy o dane osobowe – tak jak dbamy o swoje
 • Czym są zwykłe dane osobowe a czym dane szczególne
 • Szkolenie – prezentacja „Ochrona danych osobowych”
 • Wynoszenie dokumentacji poza obszar jednostki medycznej
 • Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku
 • Chargback – czyli, jak można starać się odzyskać utracone pieniądze
 • Nieprawidłowe praktyki personelu medycznego – przykłady
 • Prezentacja – szkolenie z ochrony danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną
 • Kolejne pozycje będą się pojawiały i będą udostępniane Państwu systematycznie bezpłatnie w ramach już opłaconego jednorazowo abonamentu.

Autor: Magdalena Waszak
Autor: Dominik Spałek

Przykładowy materiał edukacyjny