Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, aby takie były muszą być podane w odpowiedniej postaci, formie, czasie. Dlaczego w ogóle o tym piszemy na łamach Proste to RODO …

Mam to w nosie ...

Niektórzy mówią, iż nie wypada o tym mówić głośno, mówić wprost, ale fakty są takie … „nie wszyscy przejmują się RODO”. Zapewne wielu z Państwa w trakcie realizacji obowiązków IOD spotkało się z różnego rodzaju postawami personelu ADO. Począwszy od postawy charakteryzującej się całkowitą obojętnością a skończywszy nawet na postawach agresywnych, czy wręcz wprost negujących obowiązki przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie należy także ukrywać tego, iż takie elementy, jak:

 • przygotowane harmonogramy konkretnych tematycznie szkoleń,
 • listy potwierdzające realizacje szkoleń,
 • konkretne tematy zaplanowanych zajęć zgodne z potrzebami personelu,
 • alternatywne do szkoleń sposoby przekazu informacji pracownikom,

to elementy, których istnienie weryfikowane jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w trakcie postępowań kontrolnych.

Co to więc za projekt ...

Aby pomóc Państwu w przełamaniu oporu pracowników do przyjmowania do stosowania kolejnych procedur czy suchych instrukcji zdecydowaliśmy, iż systematycznie raz w miesiącu publikować będziemy ciekawe materiały edukacyjne dedykowane właśnie dla pracowników. W prosty, czytelny a przede wszystkim na przykładach pokazywać będziemy, jak powinny wyglądać prawidłowe praktyki działania. Przy okazji jednak podpowiadać będziemy, w jaki sposób wiedza dotycząca RODO może chronić interesy pracowników w ich życiu prywatnym.

Sprawdziliśmy, to działa w praktyce

Stworzenie poprawnego kanału przepływu informacji do pracowników to jeden z elementów kluczowych. W praktyce stosować można różne rozwiązania:

 • intranet,
 • informacje zamieszczane na firmowej stronie w dziale RODO,
 • tablice informacyjne w firmie,
 • notatki pozostawiane personelowi w pomieszczeniach,
 • artykuły zamieszczane w firmowej prasie.

Wyłącznie od inwencji IOD zależy, który z ww. mechanizmów wybierze, czy stworzy swój własny do tego, aby realizować swój obowiązek, obowiązek informowania pracowników o ich obowiązkach i zadaniach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Korzystaj ile chcesz z naszych publikacji

Stały dostęp do materiałów dydaktycznych.

Wykupując abonament dostępowy mają Państwo możliwość swobodnego korzystania ze wszystkich publikacji w dziale "Praktyczne informacje dla pracowników". Publikacje przygotowane są w postaci edytowalnych plików, które można swobodnie personalizować np. dodając logotypy własnej organizacji.

Harmonogram szkoleniowy.

W ramach abonamentu otrzymują Państwo także harmonogram szczegółowy planowanych publikacji, jakie dostępne będą dla Państwa w ramach usługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą Państwo łatwiej rozliczyć, wykazać realizację obowiązku podnoszenia kompetencji personelu własnego.

Marytoryczna wartość materiałów.

Przygotujemy materiały opierając się na wiedzy, praktyce i dydaktyce przekazu informacji. Publikacje nasze tworzone są przy współudziale Zespołu Proste to RODO.

Spis treści:

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników. Baza praktycznych porad RODO dla pracowników stale rośnie. Wykupując abonament dostępowy, mają Państwo bezpłatny dostęp do wszystkich nw.

 • Bezpieczeństwo haseł
 • Bezpieczna poczta elektroniczna
 • Cyberzagrożenia
 • Czy pacjent może nagrać lekarza
 • Dlaczego musimy robić backup
 • Dobre praktyki korzystania z systemów IT
 • Identyfikator, dane służbowe a RODO
 • NIE ! bo RODO
 • Nie korzystaj z prywatnego email w celach służbowych
 • Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego
 • Ochrona wizerunku
 • Email korzystaj bezpiecznie!
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 • Przydatne strony internetowe
 • Weryfikacja dwuetapowa
 • Zgoda – czyli co należy wiedzieć
 • Dbajmy o dane osobowe – tak jak dbamy o swoje
 • Czym są zwykłe dane osobowe a czym dane szczególne
 • Szkolenie – prezentacja „Ochrona danych osobowych”
 • Wynoszenie dokumentacji poza obszar jednostki medycznej
 • Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku
 • Chargback – czyli, jak można starać się odzyskać utracone pieniądze
 • Nieprawidłowe praktyki personelu medycznego – przykłady
 • Prezentacja – szkolenie z ochrony danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną
 • Kolejne pozycje będą się pojawiały i będą udostępniane Państwu systematycznie bezpłatnie w ramach już opłaconego jednorazowo abonamentu.

Autor: Magdalena Waszak
Autor: Dominik Spałek

Przykładowy materiał edukacyjny