Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

99,00 

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Instrukcja opisująca szczegółowo zasady, jakie obowiązują personel, przy korzystaniu w pracy ze służbowej poczty elektronicznej. Dokument opisujący prawidłowe praktyki działania, jak również wskazujący na nieodpowiednie zachowania. Uporządkowanie procedury związanej z korzystaniem z email jest koniecznością. Nieodpowiedzialne posługiwanie się email doprowadzić może do dramatycznych skutków nie tylko biznesowych.

Spis treści:

 • Ogólne zasady użytkowania poczty elektronicznej.
 • Podstawowe zasady korzystania z poczty elektronicznej.
 • Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa poczty elektronicznej.
 • Zasady sporządzania korespondencji e-mail.
 • Adresowanie wiadomości – opis pól podstawowych.
 • Podpisywanie wiadomości.
 • Szyfrowanie załączników do wiadomości.
 • Przesyłanie plików zawierających dane osobowe / dane medyczne.
 • Przesyłanie email wewnątrz struktury organizacyjnej Jednostki.
 • Odczytywanie załączników do korespondencji e-mail – przychodzącej.

 

 

Opis

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej.

Korzystanie z korespondencji email w obecnych czasach jest na tyle powszechne, iż często prowadzi do uśpienia czujności administratorów danych osobowych. Zakładają oni bowiem, iż dostępność usługi idzie w parze z kompetencjami użytkowników, ale niestety tak nie jest. Z tego względu tak warto jest rozpoznać faktyczne kompetencje personelu i jego umiejętności w zakresie posługiwania się korespondencją email. Czasami po prostu blednę nawyki z innych miejsc pracy, czy też niewiedza prowadzić mogą do powstania szeregu stanów faktyczny, które mogą okazać się nie tylko problematyczne dla ADO ale w konsekwencji i kosztowne.

Przygotowaliśmy bazowy regulamin, który określa podstawowe zasady korzystania z poczty elektronicznej w jednostce. Opracowany został w taki sposób, aby personel mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią, zrozumieć ją i zastosować w codziennej pracy.

 • Ogólne zasady użytkowania poczty elektronicznej.
 • Podstawowe zasady korzystania z poczty elektronicznej.
 • Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa poczty elektronicznej.
 • Zasady sporządzania korespondencji e-mail.
 • Adresowanie wiadomości – opis pól podstawowych.
 • Podpisywanie wiadomości.
 • Szyfrowanie załączników do wiadomości.
 • Przesyłanie plików zawierających dane osobowe / dane medyczne.
 • Przesyłanie email wewnątrz struktury organizacyjnej Jednostki.
 • Odczytywanie załączników do korespondencji e-mail – przychodzącej.