Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Zmiana Ustawy PZP a RODO

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 149,00 zł.

Zmiana Ustawy PZP a RODO

Zmiana Ustawy PZP a RODO. Nowe PZP weszło w życie 1 stycznia 2021 r. W związku z powyższym jednostki realizujące postępowania w oparciu o ww. przepisy zobowiązane są do dostosowania swoich dokumentów, do nowych regulacji, także w obszarze RODO.

Przygotowaliśmy pakiet dokumentów aktualizacyjnych.

Każdy z kupujących otrzymuje:

  • Zmiana w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych (RCPD) – kompletna czynność przetwarzania, opisana według nowych przepisów Ustawy o PZP
  • Klauzula Informacyjna, realizująca obowiązek informacyjny o jakim mowa w art. 13 RODO w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy PZP.

Format plików: Edytowalny MS Word / Ms Excell
Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Zmiana Ustawy PZP a RODO

Zmiana Ustawy PZP a RODO, zgodnie z komunikatem MRPiT

Zmiany były konieczne

Pakiet aktualizacyjny dokumentację RODO.

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów aktualizujących dokumentację RODO. Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

  • Zmiana w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych (RCPD) – kompletna czynność przetwarzania, opisana według nowych przepisów Ustawy o PZP
  • Klauzula Informacyjna, realizująca obowiązek informacyjny o jakim mowa w art. 13 RODO w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy PZP.