Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Opieka zdrowotna nad uczniami

299,00 

Opieka zdrowotna nad uczniami – webinar szkoleniowy

Film, jak zorganizować opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole … omawiamy wszystko to, co powinieneś wiedzieć na temat opieki zdrowotnej nad uczniami. Nie czekaj dłużej, zorganizuj opiekę  zgodnie z przepisami prawa. Dowiedz się za co odpowiedzialny jest Dyrektor, za co odpowiada Podmiot medyczny, a za co Organ prowadzący.

Tylko praktyczne informacje

Przedstawimy tematykę z punktu widzenia praktycznych problemów, jakie występują przy organizacji opieki zdrowotnej w szkołach. Zaproponujemy konkretne rozwiązania.

Opis

Opieka zdrowotna nad uczniami ...

Opieka zdrowotna nad uczniami regulowana jest przepisami Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ważna, uwaga nowe przepisy zastępują dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Nowa Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami reguluje sposób świadczenia usług zdrowotnych w szkołach oraz wskazuje podmioty, które są zobowiązane do świadczenia tych usług oraz zapewnienia warunków organizacyjnych, a także sposób współpracy tych podmiotów.

Ustawa określa:

  • zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami;
  • podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami;
  • podmioty zapewniające warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami;
  • organizację opieki zdrowotnej nad uczniami oraz zadania podmiotów, o których mowa w pkt 2 i 3;
  • zasady integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami;
  • organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole;
  • monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami;
  • finansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami;
  • dokumentowanie i sprawozdawanie realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

Takich praktyk nie wolno stosować ...