Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Rekrutacja w placówkach oświatowych zgodnie z RODO

Original price was: 399,00 zł.Current price is: 199,00 zł.

Rekrutacja w placówkach oświatowych zgodnie z RODO

Obowiązkiem każdego podmiotu zatrudniającego jest takie zorganizowanie procedury rekrutacyjnej, aby wykonywane na jej podstawie czynności były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Temat pozornie tylko kuriozalny i prosty. Placówki oświatowe również podlegają zasadom związanym z ochroną danych na etapie rekrutacji przez nie prowadzonej.

Procedura rekrutacji dla placówek oświatowych.

Opracowana przez nas procedura odnosi się do zapewnienia zgodności z RODO procesu rekrutacji prowadzonego w celu zatrudnienia w placówce oświatowej.

Każdy kupujący otrzymuje:

 • Procedurę rekrutacji zgodnej z RODO
 • Klauzulę Informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych
 • Wzór kwestionariusza osobowego
 • Wzór oświadczenia kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Format pliku: MS Word
Plik edytowalny: możliwość nanoszenia zmian
Ilość stron: 13
Konsultacja telefoniczna z autorem: 694 494 240
Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

 

Opis

Rekrutacja w placówkach oświatowych zgodnie z RODO

Obowiązkiem każdego podmiotu zatrudniającego jest takie zorganizowanie procedury rekrutacyjnej, aby wykonywane na jej podstawie czynności były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Temat pozornie tylko kuriozalny i prosty. Placówki oświatowe również podlegają zasadom związanym z ochroną danych na etapie rekrutacji przez nie prowadzonej.

Procedura rekrutacji dla placówek oświatowych.

Opracowana przez nas procedura odnosi się do zapewnienia zgodności z RODO procesu rekrutacji prowadzonego w celu zatrudnienia w placówce oświatowej.

Każdy kupujący otrzymuje:

 • Procedurę rekrutacji zgodnej z RODO
 • Klauzulę Informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym własnym
 • Klauzulę Informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym koknursowym
 • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych „w szerszym zakresie”
 • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych

Struktura dokumentu:

 1. Rejestr zmian.
 2. Spis treści.
 3. Cel Procedury.
 4. Podstawy prawne.
 5. Kiedy procedura ma zastosowanie, jaki jest zakres zastosowania.
 6. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów postępowania.
 7. Ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego.
 8. Elementy składowe ogłoszenia o postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Obsługa kancelaryjna zgłoszeń kandydatów – w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w Jednostce.
 10. Obsługa kancelaryjna zgłoszeń kandydatów – bez związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w Jednostce.
 11. Realizacja obowiązku informacyjnego.
 12. Retencja danych.
 13. Opis zastosowanych środków techniczno-organizacyjnych.
 14. Materiały pomocnicze edukacyjne.
 15. Stosaunek pracy zawierany z nauczycielem.
 16. Wymagania dotyczace zajmowania stanowiska nauczyciela.
 17. Wymagane dokumenty.