Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Upoważnienie do odbioru dziecka

29,00 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników koniecznością jest uregulowanie kwestii odbioru dzieci z przedszkola, ze świetlicy szkolnej. Administratorzy powinni wprowadzić odpowiednie procedury, które gwarantować będą prawidłową realizację procesu.

Po zakupie naszej dokumentacji otrzymają Państwo:

  • Upoważnienie, które zawiera właściwe podstawy prawne oraz wskazuje sposób wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Autorem merytorycznie odpowiedzialnym za treść dokumentacji jest: Mariusz Stasiak vel Stasek

 

Opis

Upoważnienie do odbioru dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy. Są to elementy dokumentacji, o których często jednostki zapominają. Z tego względu należy do jednego z obowiązków administratora zabezpieczenie tego procesu.

Czy Babcia, dziadek, ciocia, wujek lub sąsiedzi muszą wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia im odbioru dziecka z placówki oświatowej?

Nie, sama definicja zgody mówi, że musi ona być dobrowolna. No dobrze więcj, jak odebrać dziecko (upoważnienie przez rodzica osoby do odbioru dziecka jest jej uprawnieniem) bez możliwości przetwarzania danych osobowych? Nie da się, a wiec zgoda jest warunkowa.

Czy osoba upoważniona musi podpisywać nam klauzule informacyjną w związku z przetwarzaniem jej danych?

Nie, administrator podaje informacje z art. 14 osobie, której dane dotyczą, jednak ADO. Zgodnie z art. 11 administrator nie zbiera danych tylko po to, aby wypełnić obowiązek informacyjny. Natomiast przekazanie rodzicowi takiego dokumentu ze wskazaniem obowiązku podpisania klauzuli informacyjnej nie ma mocy prawnej, ani administrator nie ma pewności co do oryginalności złożonego podpisu pod oświadczeniem woli.

Stosowne upoważnienie, które zawiera właściwe podstawy prawne oraz wskazuje sposób wypełnienia obowiązku informacyjnego otrzymają Państwo dokonując zakupu.