Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Dokumentacja RODO dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Original price was: 999,00 zł.Current price is: 599,00 zł.

Dokumentacja RODO dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Dokumentacja RODO dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej – jeśli trafiłeś w to miejsca i czytasz ten tekst,  oznacza to, że jesteś świadomy swoich obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na podmioty lecznicze / indywidualne praktyki pielęgniarskie, które udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach – obowiązków wynikających z przepisów RODO.

Błędy, błędy i jeszcze raz błędy …

Pomimo tego, iż już od 12 września 2019r., mamy nowe przepisy regulujące zagadnienie opieki zdrowotnej nad uczniami – Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – wciąż w internecie znajdziemy wprowadzające w błąd informacje i wyjaśnienia. Nieznajomość obowiązujących przepisów może wiele kosztować podmiot medyczny / pielęgniarkę / dentystę. Wciąż wiele kontrowersji budzą takie zagadnienia, jak: udostępnianie dokumentacji uczniów w przypadku zmiany szkoły, w przypadku zakończenia edukacji, zakres współpracy z dyrektorem placówki, umowy powierzenia w obszarze medycyny.

Dokumentacja RODO dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Każda pielęgniarka, podmiot leczniczy sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole ma określone obowiązki, w tym obowiązki na gruncie RODO. Oznacza to, iż należy przygotować i wdrożyć odpowiednią dokumentację RODO dla gabinetu pielęgniarki w szkole. Bazując na naszym doświadczeniu branżowym opracowaliśmy dla Państwa taką wzorcową dokumentację, której dostosowanie do swoich potrzeb będzie proste.

Pomoc naszego konsultanta

Decydując się na zakup naszej dokumentacji otrzymają Państwo wsparcie na etapie dostosowywania dokumentacji do sposobu funkcjonowania Państwa gabinetu w formie konsultacji online na żywo w wymiarze dwóch godzin.

 

 

Opis

Dokumentacja RODO dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Dokumentacja RODO dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej – dokumentacja dla gabinetu pielęgniarki w szkole. Osoby udzielające świadczyń zdrowotnych w ramach sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami powinny pamiętać o kilku kluczowych kwestiach, które należy rozstrzygnąć:

  • obowiązek prowadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji medycznej,
  • zakres współpracy z dyrekcją szkoły,
  • kwestia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • zasady postępowania z dokumentacją w sytuacji zmiany szkoły przez ucznia, bądź zakończenia jego nauki w placówce.

Dokumentacja RODO, jak wygląda wdrożenie ...

W trakcie audytu wstępnego, rozpoznawczego przeprowadzimy krótką i rzeczową rozmowę nt. warunków, w jakich funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole. Na tej podstawie zidentyfikujemy ewentualne nieprawidłowości, z którymi trzeba będzie się zmierzyć i podjąć stosowne decyzje. Następnie przekazujemy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, która przygotowujemy w maksymalnie prosty i czytelny sposób, tak aby jej dostosowanie było procesem łzawym i przyjemnym dla Państwa. Na tym etapie służymy oczywiście wsparciem i konsultacjami, dzięki którym rozwiązywać będziemy ewentualne trudności z wdrożeniem dokumentów.

Błędy wdrożeniowe, jakie popełniają gabinety ...

Dzieki naszemu doświadczeniu i merytorycznemu przygotowaniu naszego zespołu eksperckiego, przygotowana przez nas dokumentacja zabezpieczenie przed popełnieniem błędów, które sygnalizujemy powyżej, jak również w ramach wdrożenia sygnalizujemy na wystąpienie wątpliwych rozwiązań bądź informujemy o błędach w funkcjonowaniu gabinetu pielęgniarskiego w szkole.

Więcej informacji dotyczących opieki nad uczniami ...

  • Jaką dokumentację medyczną prowadzi gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole Czytaj więcej >>>
  • Przetwarzanie danych osobowych w gabinecie pielęgniarki szkolnej, czy należy zawierać umowy powierzenia. Czytaj więcej >>>
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia. Czytaj więcej >>>
  • Omówienie tematu opieki zdrowotnej nad uczniami. Czytaj więcej >>