Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedura prowadzenia rekrutacji zgodnie z RODO

Original price was: 599,00 zł.Current price is: 299,00 zł.

Procedura prowadzenia rekrutacji zgodnie z RODO.

Obowiązkiem każdego podmiotu zatrudniającego jest takie zorganizowanie procedury rekrutacyjnej, aby wykonywane na jej podstawie czynności były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Temat pozornie tylko kuriozalny i prosty.

Procedura rekrutacji dla podmiotu medycznego (PWDL).

Opracowana przez nas procedura odnosi się do zapewnienia zgodności z RODO procesu rekrutacji prowadzonego w celu zatrudnienia w podmiocie medycznym.

Każdy kupujący otrzymuje:

 • Procedurę rekrutacji zgodnej z RODO
 • Klauzulę Informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym własnym
 • Klauzulę Informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym koknursowym
 • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych „w szerszym zakresie”
 • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych

Format pliku: MS Word
Plik edytowalny: możliwość nanoszenia zmian
Ilość stron: 13
Konsultacja telefoniczna z autorem: 694 494 240
Autor: Dominik Spałek

 

 

 

Opis

Procedura prowadzenia rekrutacji zgodnie z RODO.

Procedura prowadzenia rekrutacji zgodnie z RODO ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, realizowanych przez ADO postępowań rekrutacyjnych, w tym postępowań rekrutacyjnych realizowanych w trybie konkursowym.​

Struktura dokumentu:

 1. Rejestr zmian.
 2. Spis treści.
 3. Cel Procedury.
 4. Podstawy prawne.
 5. Kiedy procedura ma zastosowanie, jaki jest zakres zastosowania.
 6. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów postępowania.
 7. Ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego.
 8. Elementy składowe ogłoszenia o postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Obsługa kancelaryjna zgłoszeń kandydatów – w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w Jednostce.
 10. Obsługa kancelaryjna zgłoszeń kandydatów – bez związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w Jednostce.
 11. Realizacja obowiązku informacyjnego.
 12. Retencja danych.
 13. Opis zastosowanych środków techniczno-organizacyjnych.
 14. Materiały pomocnicze edukacyjne.

Załączniki:

 • 1 – Klauzula Informacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym własnym
 • 2 – Klauzula Informacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym koknursowym
 • 3 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych „w szerszym zakresie”
 • 4 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Rekrutacja zgodna z RODO