Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Materiały szkoleniowe RODO w oświacie

119,00 399,00 

Materiały szkoleniowe RODO w oświacie

Informujemy, iż uruchamiamy sprzedaż, przedmiotem której są materiały szkoleniowe RODO w oświacie w formie webinarów (VIDEO). Pakiet składa się z czterech osobnych nagrań:

  1. Szkolenie wstępne dla pracowników oświaty – 45 min
  2. Szkolenie z ochrony danych osobowych dla kadry zarządzającej w oświacie – 45 min
  3. Cyberbezpieczeństwo w szkole – 45 min
  4. Cyberprzestepstwa uczniów podczas nauki zdalnej – 45 min

Materiały edukacyjne

Każdy z kupujących oprócz materiału VIDEO otrzyma od nas także materiały edukacyjne.

  1. Poradnik pracownika
  2. Poradnik dyrektora
  3. Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela
  4. Cyberprzemoc i bezpieczeństwo uczniów

Pakiet gwarantuje korzystną cenę

Ci z Państwa, którzy zdecydują się na zakup całego pakietu skorzystają na swojej decyzji, albowiem cena pakietu została obniżona. Każde z nagrań trwa około 45 minut. Nagranie wysyłamy bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty. Nagrania można wykorzystywać wewnętrznie w ramach działalności ADO.

Prowadzący

Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Materiały szkoleniowe RODO w oświacie.

Materiały szkoleniowe RODO w oświacie. Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach.

Zobacz krótki film zapowiadający ...

Odtwórz film na temat Materiały szkoleniowe dla oświaty - PTR

Odcinek 1 ... szkolenie RODO dla pracowników oświaty

Szkolenie wstępne RODO dla pracowników oświaty.  Materiał, który zdecydowanie wykorzystany może być na wstępnych, czy przypominających szkoleniach, realizowanych wewnętrznie przez ADO, czy przez IOD. Rzeczowo przedstawione praktyczne podejście do tematu ochrony danych osobowych z perspektywy pracownika. Typowe praktyczne wiadomości. Nagranie trwa 45 minut podczas której, przekazana zostaje oraz informacje istotne dla pracowników, bez zbędnych wiadomości. Słuchacze dowiadują się w jaki sposób, jako pracownicy oświaty powinni przetwarzać dane i zapewnić ich bezpieczeństwo.

Odcinek 2 ... jak zarządzać przetwarzaniem danych w oświacie

Jak zarządzać przetwarzaniem danych w placówce oświatowej.  RODO dla kadry zarządzającej. Materiał dedykowany dla dyrektorów, zastępców dyrektorów, naczelników wydziałów edukacji, kierownictwa CUW, dla osób podejmujących w oświacie kluczowe decyzje. Rzeczowe omówienie tego, co to znaczy, mieć wdrożone RODO w placówce oświatowej. Jaką rolę pełni IOD. Jak korzystać z wiedzy IOD. Jak wykorzystywać powinni dyrektorzy wiedzę IDO. Jak zarządzań bezpieczeństwem danych osobowych w placówce oświatowej. Kolejne 45 minut praktycznych informacji i przydatnej wiedzy w zarządzaniu jednostką oświatową.

Odcinek 3 ... cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela

Cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy nauczyciela.  Część trzecia poświęcona jest bezpieczeństwu informatycznemu w codziennej pracy nauczyciela. Przedstawienie realnych ryzyk dla nauczyciela. Omówienie praw i narzędzi służących ochronie nauczyciela. Jak prawidłowo zabezpieczać powinni się nauczyciele przed atakiem ze trony cyberprzestępców. Omówienie z życia zaczerpniętych przykładów.

Odcinek 4 ... Cyberbezpieczeństwo w nauce

Cyberbezpieczeństwo w nauce oraz zagrożenia dla uczniów jako dla ofiar, ale także jako potencjalnych sprawców.  Część czwarta, w naszej ocenie zdecydowany hit!. Cyberprzemoc, cyberbezpieczęństwo uczniów. Omówienie odpowiedzialności sprawców cyberprzestępstw. Spojrzenie na zagadnienie także przez pryzmat uczniów, jako sprawców nie tylko, przez pryzmat tego, że mogą stać się ofiarami takich zachowań. Materiał, który może zostać bezpośrednio wykorzystany na godzinie wychowawczej.

Informacje dodatkowe

Który odcinek wybierasz:

Wszystkie od 1 do 4, Odcinek 1, Odcinek 2, Odcinek 3, Odcinek 4