Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedury organizacji pracy COVID-19

Original price was: 299,00 zł.Current price is: 149,00 zł.

Procedury organizacji pracy COVID-19 na przykładzie pracy biurowej w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Dokumentacja pozwalająca na kompleksowe wdrożenie do stosowania w małym i średnim przedsiębiorstwie procedur postępowania przy organizacji pracy w okresie pandemii SARS-CoV-2 przygotowana na przykładzie wytycznych dla organizacji pracy biurowej. Ocena ryzyka zawodowego COVID-19 powstałego w związku z nowymi zagrożeniami, jakie niesie za sobą szerzenie się COVID-19 to obowiązek pracodawcy, który jest zobligowany do tego, aby oceniać i dokumentować także to ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Procedury wchodzące w skład dokumentacji:

 • Procedura organizacji pracy biurowej w okresie pandemii COVID-19.
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 u pracownika przy pracy biurowej.
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 u klienta / kontrahenta.

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej:

Karta Informacyjna o zagrożeniach:

 • Karta Informacyjne o zagrożeniach spowodowanych COVID-19 dla stanowisk:
  • pracownik biurowy,
  • pracownik produkcji,
  • pracownik zakładów cukierniczych,
  • sprzedawca w punkcie handlowym,
  • kierowca / dostawca towarów.
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi procedur bezpieczeństwa.
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z kartą informacyjną o zagrożeniach COVID-19.

Czy można procedury zastosować do innych branży:

Tak oczywiście, dokumentacja przygotowana została w taki sposób, iż daje ona możliwość jej dostosowywania do innych stanowisk pracy, czy branż jednak należy rozróżnić, albowiem Procedury postępowania opierane są zawsze o przepisy prawa właściwe i wytyczne i zalecenia GIS – właściwe dla danej branży – i mogą się różnić od siebie. Innymi słowy trzeba będzie dostosować do szczególnych wytycznych GIS Procedury.

Czy można  Kartę Informacyjną zastosować do innych stanowisk:

W tym wypadku przedstawiona przez nas Karta Informacyjna o zagrożeniach spowodowanych przez COVID-19 może być stosowana przez analogię do innych stanowisk pracy niż opisane stanowisko pracy pracownika biurowego. Jej uniwersalność pozwala na  jej dopasowywanie po modyfikacjach do innych stanowisk pracy, do ich specyfiki.

Jak zamówić dokumenty:

Wystarczy dodać produkt do koszyka, oczywiście wystawiamy FV tutułem zakupu.
Można także złożyć zamówienie telefonicznie 694 494 240
Albo za pośrednictwem korespondencji email: biuro@prostetorodo.pl

Autor: Dominik Spałek – Procedury
Autor:
mgr Michał Nawara – Karta Informacyjna

Opis

Procedury organizacji pracy COVID-19 na przykładzie pracy biurowej w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Procedura organizacji pracy COVID-19 na przykładzie pracy biurowej w małym i średnim przedsiębiorstwie. Ocena ryzyka zawodowego powstałego w związku z nowymi zagrożeniami, jakie niesie za sobą szerzenie się SARS-CoV-2 to obowiązek pracodawcy, który jest zobligowany do tego, aby oceniać i dokumentować także to ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Procedury bezpieczeństwa COVID 19 - praca biurowa.

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację opisującą procedury postępowania w okresie pandemii na przykładzie organizacji pracy biurowej, jak również opracowaliśmy wzór karty informacyjnej zawierający analizę stanu faktycznego wynikającego z zagrożenia związanego z ryzykiem transmisji wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. Karta Informacyjna określa potencjalne źródła zagrożenia, czyli ich przyczyny, jak również możliwe skutki materializacji zagrożenia a przede wszystkim określa ona środki ochrony, jakie należy zastosować w celu minimalizacji, eliminacji zagrożenia. Metodologia przez nas zaproponowana jest na tyle uniwersalna, iż z łatwością można ja stosować przez analogię do innych stanowisk pracy – naturalnie poprzedzając ww. etapami rozpoznawczymi.

Procedury dla innych branży.

Nasza dokumentacja przygotowana została w taki sposób, iż daje ona możliwość jej dostosowywania do innych stanowisk pracy, czy branż jednak należy rozróżnić, albowiem Procedury postępowania opierane są zawsze o przepisy prawa właściwe i wytyczne i zalecenia GIS – właściwe dla danej branży – i mogą się różnić od siebie. Innymi słowy trzeba będzie dostosować do szczególnych wytycznych GIS Procedury.

Procedury dla innych branży.

Przedstawiona przez nas Karta Informacyjna o zagrożeniach spowodowanych przez COVID-19 może być stosowana przez analogię do innych stanowisk pracy niż opisane stanowisko pracy pracownika biurowego. Jej uniwersalność pozwala na jej dopasowywanie po modyfikacjach do innych stanowisk pracy, do ich specyfik, naturalnie posiłkować należy się właściwymi wytycznymi GIS w danym zakresie branży.

Polecamy także artykuł poświęcony tematyce oceny ryzyka - link poniżej.

Wprowadzenie do tematu oceny ryzyka zawodowego, wskazanie podstaw prawnych, metodologii jej wykonywania oraz cenne linki do praktycznych materiałów pomocniczych Państwowej Inspekcji Pracy.

Przepisy prawa - ocena ryzyka zawodowego.

Źródło: Kodeks Pracy

Wytyczne COVID-19