Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo w pracy pracownika administracji publicznej

119,00 

Cyberbezpieczeństwo w pracy pracownika administracji publicznej.

Cyberbezpieczeństwo w pracy pracownika administracji publicznej. Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego urzędach administracji publicznej odgrywają działania profilaktyczne (prewencyjne) prowadzone wobec i z udziałem wszystkich pracowników. Działania te powinny mieć charakter systemowy, ciągły, wieloletni i skoordynowany.

Do kogo adresowane jest nasze nagranie szkoleniowe:

Szkolenie dedykowane jest pracowników urzędów administracji publicznej, sekretariatów, kierowników, personelu księgowości, działów kadr, działów rozliczeniowych, obsługujących bezpośrednio petentów, pionów zamówień publicznych.

Ramowy program, jaki omawiamy w ramach nagrania:

 • Inżynieria społeczna (Phishing)
 • Co to jest cyberbezpieczeństwo.
 • Statystyki ataków inżynierii społecznej.
 • Jak wygląda atak hakera XXI wieku.
 • Omówienie rodzajów najpopularniejszych ataków 2020 roku.
 • Jak się chronić przed atakiem społecznym.
 •  Oszustwa na COVID-19.
 • Omówienie zasady ataku dedykowanego na prawdziwym przykładzie.
 •  Symulacja na e-mail.
 • Symulacja ataku na pomoc techniczną.

Wiedza i kompetencje:

Celem jest nie tylko zwiększenie świadomości użytkowników, ale i podniesienie ich umiejętności praktycznych pracy z narzędziami informatycznymi, w tym umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Informacje dodatkowe:

Rozliczenie: Faktura VAT
Opcja wskazania innego odbiorcy / innego nabywcy: TAK
Materiały szkoleniowe: TAK
Czas trwania nagrania: 2:30 min
Prowadzący: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Cyberbezpieczeństwo - zabezpieczenia systemowe

Cyberbezpieczeństwo w pracy pracownika administracji publicznej. Przez cyberbezpieczeńśtwo rozumie się zarówno zapewnienie bezpiecznej aktywności uczniów w środowisku cyfrowym, ale także i podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom odnoszącym się do bezpieczeństwa sieci, serwerów, danych na urządzeniach. Doświadczenia minionego okresu, w którym to nauczanie i praca administracji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, stało się koniecznością pokazują nam, nie tylko to, jak trudno jest przeprowadzić taki proces, ale także pokazują nam to, jak trudno jest zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe podczas jego realizacji.

Cyberbezpieczeństwo - zagraża nam personel własny

Cyberbezpieczeństwo jednak to nie tylko zagrożenia, które należy minimalizować i eliminować, powstające od strony systemu teleinformatycznego, który nie zawsze jest prawidłowo zabezpieczony, czy skonfigurowany. Cyberbezpieczeństwo jest także zagrożone, a może w szczególności nawet, jest zagrożone za sprawą nieprawidłowych praktyk zatrudnianego personelu. Złe nawyki, brak wiedzy, brak umiejętności rozpoznawania kryzysowych sytuacji. Wszystko to daje nam gwarancję problemów w obszarze cyberbezpieczeńśtwa zasobów, jednostki, placówki, urzędu, instytucji.

Ramowy program szkolenia, czyli o czym jest mowa ...

 • Podczas nagrania mowa będzie o bieżących zagrożeniach w cyberbezpieczeństwie, które znacząco nasiliły się z uwagi na pandemię i masowy rozwój zdalnej pracy.
 • Skupimy się na tzw. czynniku ludzkim i metodzie najpopularniejszego rodzaju ataku hackerskiego na świecie jakim jest phishing. Atak ten nie tylko jest najpopularniejszy, ale również najbardziej skuteczny (pewnie dlatego jest najpopularniejszy). Haker nie musi być wybitnym specjalistą z zakresu informatyki, a jedynie dobrym socjotechnikiem i korzystać z gotowych rozwiązań.
 • Przeprowadzę również symulację kilku ataków hakerskich wzorując się na rzeczywistych sytuacjach jakie miały miejsce w Polsce. Dwie główne symulacje będą dotyczyć:
  • ataku hakerskiego bez użycia złośliwego oprogramowania
  • ataku hakerskiego z użyciem złośliwego oprogramowania
 • Oczywiście symulacje będą dotyczyć scenek sytuacyjnych, a nie przeprowadzenia rzeczywistego ataku na żadną instytucję (ponieważ to nielegalne).
 • Na koniec szkolenia pokażemy Państwy w jaki sposób bronić się przed takimi atakami i podamy kilka zasad cyberhigieny.