Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia …

Międzynarodowy Dzień Kobiet …

Szanowne Panie, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim Wam przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Życzenia te składam w imieniu całego męskiego grona naszego zespołu Proste to RODO. Życzymy Paniom wytrwałości, cierpliwości, wyrozumiałości, nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Niech Wasze marzenia spełnią się w całości. Życzymy naturalnie także sukcesów zawodowych, ale i nowych ciekawych wyzwań oraz z satysfakcji ze wszystkiego czym się zajmujecie. 

Zapewniam wszystkie Panie, iż świat bez Was byłby smutny, szary i ponury, a tak … jest piękny, wesoły i uśmiechnięty …

Z wyrazami szacunku i uznania:
Dominik Spałek w imieniu całego Zespołu Proste to RODO

Z historii zaczerpnięte … 

Rzymskie matronalia uważane są za pierwowzór Dnia Kobiet, a ich powstanie przypisuje się Romulusowi. Matronalia było to rzymskie święto obchodzone przez zamężne kobiety w dniu 1 marca. Podczas obchodów święta kobiety udawały się do gaju przy świątyni Junony na Eskwilinie. Składały bogini w ofierze kwiaty i modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, zaś w domu wyprawiały poczęstunek dla swych niewolników. Tego dnia mężczyźni obdarowywali żony prezentami.

Ciasto z okazji Dnia Kobiet