Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Program pilotażowy elektroniczne spirometry

Program pilotażowy elektroniczne spirometry

Program pilotażowy elektroniczne spirometry

Program pilotażowy elektroniczne spirometry – do ogłoszenia skierowana została treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które określa zasady realizacji pilotażu elektroniczny spirometr.

Czytaj dalej

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021r., określa szczegółowy zakres informacji, jakie powinny być zawarte w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceniu naprawy wyrobu medycznego. oraz stosowne wzory dokumentów w postaci postaci papierowej.

Czytaj dalej

Raport RPO dotyczący skutków pandemii

Raport RPO dotyczący skutków pandemii

Raport RPO dotyczący skutków pandemii

Raport RPO dotyczący skutków pandemii – Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował raport podsumowujący czas pandemii. Jest adresowany nie tylko do odpowiednich organów władzy publicznej, ale również do opinii publicznej, mediów i organizacji społecznych. 

Czytaj dalej

Szczęśliwego Nowego Roku

Szczęśliwego Nowego Roku 2022

Szczęśliwego Nowego Roku ...

W imieniu całego Zespołu Proste to RODO pragniemy złożyć naszym czytelnikom najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku, przede wszystkim zdrowia, które potrzebne jest każdemu z nas, ponadto radości, uśmiechu na twarzy, naturalnie także satysfakcji z realizowanych zadań, zapału do pracy, wyrozumiałości i wszystkiego, tego czego sobie Państwo tylko życzycie.

Dominik Spałek

Z naszej strony gorąca prośba ...

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli dzięki Państwa współpracy z nami uda nam się osiągnąć magiczną liczbę 1000 tysiąca Lubię to! na naszym FB.

Życzymy zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Proste to RODO

Życzenia zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania i chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym
życzy cały Zespół Proste to RODO.

Czytaj dalej

Wytyczne dla organizacji studniówek

Procedura organizacji studniówki zgodnie z wytycznymi GiS MZ MEiN

Wytyczne dla organizacji studniówek

Wytyczne dla organizacji studniówek w szkołach oraz lokalach gastronomicznych w roku szkolnym 2021/2022r. Wytyczne MZ,GIS,MEiN dotyczące organizacji balów studniówkowych opublikowane zostały na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki dnia 21 grudnia 2021r.

Czytaj dalej

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty określa:

  • wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
  • szczegółowe opisy dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym treści adnotacji wskazujących zakres czynności zawodowych oraz miejsce zatrudnienia i czas, na jaki zostało przyznane prawo wykonywania zawodu;
  • szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną.

Czytaj dalej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej – zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Czytaj dalej

Rozporządzenie MEiN w sprawie zdalnego nauczania

Zdalne nauczanie od 20 grudnia 2021r.

Rozporządzenie MEiN w sprawie zdalnego nauczania

Rozporządzenie MEiN w sprawie zdalnego nauczania, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19. Informacja o tym, że od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 09 stycznia 2022r. wprowadzona zostanie nauka zdalna, podana zostąła na konferrencji jużdnia 07 grudnia 2021r. Pisaliśmy o tym w naszym opracowaniu „Nauka zdalna od 20 grudnia 2021r.”. 14 grudnia 2021r. opublikowana została treść ww. Rozporządzenia MEiN regulująca szczegółowo zagadnienie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. z 2021r., poz. 2302)

Czytaj dalej

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19

Standardy organizacyjne opieki pieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Dnia 14 grudnia 2021r. opublikowany został projekt ww. przepisów. Faktem, jest iż tematyka legalności weryfikowania np. przez pracodawców faktu szczepienia się pracowników, była sygnalizowana wielokrotnie w tym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu „Interwencja RPO w sprawie paszportów COVID-19„.

Czytaj dalej