Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

299,00 

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim.

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim to video, które otwiera cykl szkoleniowych webinarów, jakie przygotowaliśmy dla podmiotów medycznych. Webinary szkoleniowe to idealne narzędzie do przeprowadzania szkoleń w okresie pandemii, kiedy kontakt z personelem medycznym jest ograniczony, a przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia jest niemożliwe.

Dlaczego warto wybrać szkolenia video dla personelu.

Mamy świadomość z tego, iż personel medyczny obarczony jest szeregiem obowiązków, związanych nie tylko z podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych, ale także z realizacją kolejnych zadań, jakie nakładane są na niego za sprawą np. informatyzacji służby zdrowia. Z tego względu forma szkoleń interaktywnych w postaci nagrania, które może zostać odtworzone przez pracownika w wybranym przez niego czasie, jest wg. nas najodpowiedniejsza.

Przede wszystkim praktyczne informacje.

Webinary przygotowujemy na podstawie naszych praktycznych doświadczeń, realnych problemów i pytań personelu medycznego. Gwarantuje to słuchaczom wysoki poziom praktyczności prezentowanych treści, co podnosi atrakcyjność szkolenia. Dzięki temu pracownicy chętniej poświęcają swój czas na odsłuchanie i obejrzenie naszych webinarów.

Konspekt.

Odcinek 1: „Ochrona danych osobowych w gabinecie medycznym”

 1. Dane służbowe lekarzy – możliwość ich wykorzystywania przez podmiot medyczny.
 2. Identyfikatory / tabliczki imienne – dopuszczalność i warunki stosowania.
 3. Ochrona wizerunku personelu medycznego – co z nagrywaniem wizyt przez pacjenta.
 4. Zasady pracy w gabinecie lekarskim.
 5. Zasady korzystania z systemów teleinformatycznych.
 6. Prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności.
 7. Studium przypadku – co w praktyce może się wydarzyć.

Format: VIDEO
Czas trwania: 60 min.
Czas realizacji zamówienia: 7 dni
Autorzy materiału: Magdalena Waszak / Dominik Spałek

Opis

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim. Webinary szkoleniowe to idealne narzędzie do przeprowadzania szkoleń w okresie pandemii, kiedy kontakt z personelem medycznym jest ograniczony, a przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia jest niemożliwe. Zobacz, jakie jeszcze korzyści niesie za sobą korzystanie z webinarów. Poznaj tematy kolejnych odcinków.

Dlaczego warto wybrać tę formę prowadzenia szkoleń personelu medycznego:

 • w okresie pandemii COVID-19  organizacja szkoleń stacjonarnych jest niemożliwa lub utrudniona,
 • personel chętniej korzysta z interaktywnych form szkolenia, gdyż może samodzielnie zdecydować, kiedy zapozna się z materiałem,
 • pracownicy mogą powrócić do nagrania, do jego elementu, w sytuacji takiej konieczności,
 • IOD uzyskuje możliwość sprawniejszej realizacji swoich zadań szkoleniowych (art. 39 ust. 1 lit b RODO)
 • rozliczalność procesu dydaktycznego przez IOD jest o wiele prostsza,
 • IOD / ADO zyskują cenny czas, albowiem przeszkolenie dużej grupy personelu wymaga sporych nakładów nie tylko finansowych, ale i czasowych

Praktyka i merytoryka.

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele zadań mają także Inspektorzy Ochrony Danych, jak wiele obowiązków muszą realizować, równolegle. W naszej ocenie przygotowywane przez nas materiały pozwolą na usprawnienie ich pracy, co da im komfort jej wykonywania.

Odcinek 1 pt: „Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim”.

Pierwszy odcinek Webinaru poświęcony zostanie ochronie danych osobowych w gabinecie lekarskim. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie materiału poświęconego właśnie ochronie danych osobowych w gabinecie lekarskim, albowiem z naszego doświadczenia wynika, iż to właśnie na tym odcinku występuje największa liczba incydentów dotyczących przetwarzania danych. Złożoność procedur, stres, kontakt z pacjentem wszystko to sprawia, iż personel medyczny w gabinecie narażony jest na ryzyko popełnienia błędów. Dodatkowo zauważyć należy, iż od lat utarte praktyki, które nie zawsze są prawidłowe, także podnoszą ryzyko wystąpienia incydentu, którego ranga może być różna.​