Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Obciążenie zwrotne chargeback

Chargeback - obciążenie zwrotne

Obciążenie zwrotne chargeback

Obciążenie zwrotne chargeback. Co oznacza termin „chargeback”? W jakich sytuacjach i w jaki sposób można stosować tę procedurę? Czy w każdym przypadku jest ona w stanie uchronić nas przed negatywnymi konsekwencjami utraty środków pieniężnych?

Kolejny odcinek materiałów szkoleniowych ...

Do Państwa dyspozycji przekazujemy kolejny już odcinek z cyklu Materiały szkoleniowe dla pracowników. Całość naszej publikacji dostępna jest w sprzedaży w naszym Sklepie RODO.

Czym jest obciążenie zwrotne chargeback ...

Chargeback to procedura, w której bank zwraca nam środki pieniężne za transakcję dokonaną kartą płatniczą w sytuacji, gdy np. nie otrzymaliśmy usługi lub produktu za który zapłaciliśmy, nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji lub doszło do oszustwa. Procedura ta odnosi się wyłącznie do transakcji dokonanych kartą płatniczą, nie ma więc możliwości jej wszczęcia wówczas, gdy za towar zapłaciliśmy gotówką lub przelewem.  Być może mieli już Państwo styczność z mechanizmem chargeback nie wiedząc nawet, że właśnie jest stosowany. Mogło się tak np. wydarzyć, kiedy próbowaliście Państwo wypłacić gotówkę z bankomatu i pomimo prawidłowego postępowania nie otrzymaliście pieniędzy. Po złożeniu reklamacji w banku pieniądze wróciły na Państwa rachunek bankowy. Sytuacji, w których jest  uruchomiona procedura chargeback jest naprawdę dużo. Nasze konto może zostać np. obciążone przez hotel czy wypożyczalnię nieprawidłową kwotą, dana operacja w banku może zostać zaksięgowana więcej niż jeden raz, nasz karta może zostać obciążona pomimo, że  z powodów technicznych nie zdołaliśmy dokończyć procesu płatności i uregulowaliśmy już tę płatność w inny sposób, płatność uregulowano w innej walucie niż wybraliśmy, pobrano  z rachunku kwotę w innej należności niż zleciliśmy, zbankrutowało biuro podróży, w którym wykupiliśmy wakacje, itp.

Jak uruchomić procedurę obciążenia zwrotnego ...

Przed uruchomieniem procedury chargeback powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić się do drugiej strony (kontrahenta), ponieważ może się okazać, że zechce ona dobrowolnie zwrócić nam pieniądze za nieudaną transakcję. Jeśli jednak próba takiego porozumienia się nie uda wówczas pozostanie nam zwrócenie się do banku. Trzeba pamiętać o tym, aby zgromadzić wszelkie dokumenty związane z transakcją, które będą stanowiły dowody w sprawie.   W trakcie procedury chargeback bank może oczywiście żądać dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Co powinno zawierać zgłoszenie chargeback ...

Zgłoszenie procedury chargeback powinno zawierać w szczególności:

 • dane posiadacza karty oraz numer karty
 • informacje o transakcji, którą kwestionujemy tj.: datę i miejsce realizacji transakcji kwotę i walutę płatności
 • nazwę podmiotu akceptującego transakcję lub dokładną lokalizację terminala albo bankomatu, w którym była wykonywana operacja
 • oświadczenie, że próbowaliśmy się kontaktować się z podmiotem akceptującym transakcję i samodzielnie doprowadzić do porozumienia
 • informację czy jest się nadal w posiadaniu karty, czy też reklamacja dotyczy karty utraconej
 • określenie przyczyny reklamacji, swoich zastrzeżeń do przebiegu czy okoliczności transakcji

Opis procedur chargeback w różnych bankach

Millenium. Wniosek o zwrot środków można złożyć w siedzibie banku, poprzez TeleMillennium lub Millenet. Informacja o decyzji w sprawie zwrotu środków w ramach procedury chargeback jest przekazywana w sposób przez nas wybrany tj. drogą mailową, listową, poprzez Millenet lub sms.

PKO BP. Bank PKO zamieścił informacje dotyczące zgłaszania wszelkich reklamacji, bez wyróżnienia procedury chargeback na swojej stronie internetowej

ING Bank Śląski. Wykaz dokumentów, jakie będą potrzebne w ramach chargeback, znajduje się na podanej wyżej stronie internetowej banku. Bank informuje, że cały proces trwa zwykle do 3 miesięcy.

mBank. Wniosek o zwrot środków wystarczy złożyć telefonicznie dzwoniąc na mLinię. Zakres informacji wymaganych przy chargeback w mBanku jest dość szeroki, ale nie wykracza poza to, co jest niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji.

Bank Pekao S.A. Na ww. podanej stronie internetowej zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące procedury chargeback. Bank przygotował specjalny formularz zawierający wszystkie konieczne informacje do zgłoszenia reklamacji. Procedura chargeback została skierowana osobno dla klientów indywidualnych i osobno dla biznesowych.

Citybank. Wniosek o zwrot środków składa się na przygotowanym przez bank formularzu. Wszelkie wymagania i sposób składania zastrzeżeń został opisany w przystępny sposób w formie pytań i odpowiedzi.

BNP Paribas Bank Polska S.A. Procedura chargeback została szczegółowo opisana na stronie internetowej banku.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Materiały szkoleniowe dla pracowników – Odcinek 23 – Chargeback obciążenie zwrotne

Inne materiały szkoleniowe dla pracowników

Materiały szkoleniowe dla oświaty

Materiały szkoleniowe dla oświaty - PTR

Materiały szkoleniowe dla oświaty ...

Materiały szkoleniowe dla oświaty … cykl czterech odcinków tematycznych dedykowanych dla szerokiego grona odbiorców. Materiały mają wspierać zarówno ADO, jak i IOD w realizacji ich codziennych zadań. Przygotowane zostały w taki sposób, aby wiedza, jaka jest za ich pośrednictwem przekazywana, była przystępna dla słuchacza.

Zobacz film wprowadzający ...

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach.

Czytaj dalej

Odcinek 2 – materiały edukacyjne dla personelu

Materiały edukacyjne dla pracowników - Odcinek 2

Odcinek 2 - materiały edukacyjne dla personelu

Odcinek 2 – materiały edukacyjne dla personelu. Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem publikujemy kolejny odcinek materiałów szkoleniowych edukacyjnych, które wykorzystywane są w pracy IOD przy realizacji jego zadań szkoleniowych. Informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie nie tylko jest obowiązkiem IOD, ale stanowi także element bezpośrednio wpływający na poprawę bezpieczeństwa informacji w jednostce. Więcej o naszym pomyśle szkoleniowym pisaliśmy w naszym poprzednim tekście na Proste to RODO.

Odcinek 2 pt. “Bezpieczna poczta email”. Broszura informująca personel korzystający z poczty email przy wymianie informacji ze współpracownikami, kontrahentami, pacjentami itd. Przypomnienie najistotniejszych zasad. Informacje podane w prosty i czytelny dla odbiorcy sposób dzięki temu stają się łatwo przyswajalne.

Pobierz materiały szkoleniowe.

Osoby, które wykupiły abonament na stały dostęp do materiałów mają możliwość pobrania Odcinka 2 “Bezpieczna poczta email” z naszych zasobów wraz z harmonogramem publikacji, który pozwala na wykazanie rozliczalności realizacji procesu szkoleniowego.

Czytaj dalej

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe, jakie otrzymują uczestnicy szkolenia Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Proste to RODO.

Materiały szkoleniowe.

Materiały szkoleniowe, jakie przygotowaliśmy dla uczestników warsztatów poświęconych zagadnieniom praktycznej ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Program szkolenia opracowany został w oparciu o realne problemy w oświacie przez co stanowi odpowiedź na najczęściej spotykane problemy placówek oświatowych. Materiały szkoleniowe, gotowe do wykorzystania we własnej placówce.

Konspekt szkoleniowy.

Jest to materiał  jaki omawiany będzie przez naszego trenera w ramach warsztatów.  Jego lektura po szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie przekazanej wiedzy.

Umowa powierzenia z Centrum Usług Wspólnych (CUW).

Projekt porozumienia określającego zasady powierzania danych osobowych CUW. Dokument pozwalający na przygotowanie gotowego instrumentu prawnego, który można wykorzystać regulując zagadnienie powierzenia. Regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący. Wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.

Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela.

Materiał szkoleniowy opracowany przez naszego trenera idealny dla przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego. Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.

RODO w szkole.

Materiał szkoleniowy pozwalający na przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego poświęconego tematyce ochronie danych osobowych w placówce oświatowej.

Rekrutacja.

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Zgłoszenie kandydata do klasy I.

Klauzule informacyjne.

 • Wzór klauzuli informacyjnej realizującej obowiązek informacyjny w świetlicy.
 • Klauzula informacyjna dla ZFŚS.

Odbiór dziecka z placówki.

 • Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka.

ZFŚS dokumentacja.

 • Oświadczenie o upoważnieniu dla osób przetwarzających dane w ramach ZFŚS.
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy i poufności przez osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach ZFŚS.

Konkursy.

 • Wzór regulaminu konkursu.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie gminnym.
 • Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na  przetwarzanie danych i zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji szkoły.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień.
 • Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.

Monitoring wizyjny w szkole.

 • Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.