Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Zmiana formy szkolenia na WEBINAR – 30 marca 2020 r.

Webinar Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych - WEBINAR

Szanowni Państwo, informujemy iż Warsztaty szkoleniowe pn. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych, jakie zaplanowaliśmy na dzień 30 marca 2020r., zmieniają swoją formę. Niestety jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, troską o zdrowie w związku z obecną sytuacją. Zdajemy sobie sprawę, tak samo jak Państwo, z ograniczeń, z jakimi mamy obecnie do czynienia, ale jednocześnie świadomi jesteśmy powagi sytuacji. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyrozumiałość i akceptację dla naszej decyzji.

Termin szkolenia.

Termin szkolenia pozostaje bez zmian spotykamy się 30 marca 2020r., o godzinie 9:30

Miejsce szkolenia.

Tak, jak wspomnieliśmy na wstępie, zmieniamy formę warsztatów, z tego względu będą one realizowane w formie multimedialnego webinaru, zachowując pełną interaktywność każdego z Państwa. Każdy uczestnik będzie miał możliwość aktywnego uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań, jak również na życzenie dołączenia także

Warunki techniczne.

Każdy z uczestników powinien na czas szkolenia wyposażyć się w komputer z dostępem do internetu oraz zainstalować dedykowaną aplikację pozwalającą mu na aktywne uczestniczenie w webinarze. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych. Uruchomienie webinaru jest szybkie i proste. Z każdym z Państwa skontaktujemy się celem przetestowania rozwiązania.

Uwaga grant dla każdego uczestnika.

W związku z faktem, iż dokonaliśmy zmiany formy warsztatów, każdy z uczestników będzie miał prawo zadać nam 3 dodatkowe pytania, na które odpowiemy wyczerpującą. Mogą to być kazusy z życia wzięte. Dzięki temu rozwiążemy Państwa realne problemy w placówkach.

Materiały szkoleniowe prześlemy na email.

 • Konspekt ze szkolenia. Materiał z prezentacji.
 • Wzór porozumienia z CUW – regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący, wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.
 • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną “Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela” Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.
 • Wzorcowe klauzule informacyjne. Kilka wybranych przykładów realizacji obowiązku informacyjnego oraz przygotowany wybrany przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia .
 • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną. Materiały pomocnicze do przygotowania szkolenia wprowadzającego dla pracowników, czyli to co każdy nowy pracownik o RODO wiedzieć musi.
 • Kod rabatowy 75% na zakup aplikacji do automatycznego szyfrowania email RODO Sender.

Testujemy najlepsze rozwiązania techniczne.

Przygotowując się do webinaru testujemy najlepsze rozwiązania techniczne, takie które będą proste w obsłudze a zarazem skuteczne i interaktywne.

Jak zamówić bilet na warsztaty:

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
30 marca 2020 r.
Częstochowa

5/5

499,00 pln

Kup bilet na Warsztaty:

Informacje organizacyjne:

Informujemy, iż ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczebność grupy szkoleniowej to 15 osób. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu .

Warsztaty szkoleniowe – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych - WEBINAR

Szanowni Państwo, informujemy iż Warsztaty szkoleniowe pn. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych, jakie zaplanowaliśmy na dzień 30 marca 2020r., zmieniają swoją formę. Niestety jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, troską o zdrowie w związku z obecną sytuacją. Zdajemy sobie sprawę, tak samo jak Państwo, z ograniczeń, z jakimi mamy obecnie do czynienia, ale jednocześnie świadomi jesteśmy powagi sytuacji. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyrozumiałość i akceptację dla naszej decyzji.

Warsztaty szkoleniowe dla placówek oświatowych:

Warsztaty szkoleniowe – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych to szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności dyrekcji, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych w interpretowaniu zagadnień wynikających z RODO i przepisów sektorowych. Tematyka ochrony danych w tym danych osobowych w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału szkoleniowego wycelowanego dokładnie najbardziej problematyczną tematykę. Szkolenie ma wyeliminować braki w umiejętnościach radzenia sobie ze stosowaniem w praktyce przepisów RODO.

Mariusz Stasiak vel Stasek

Mariusz Stasiak vel Stasek
5/5

Zaprosiliśmy do Zespołu Proste to RODO eksperta w dziedzinie prawa ochrony danych w sektorze oświatowym, Pana Mariusza Stasiak vel Stasek. Wieloletni praktyk z bogatym doświadczeniem, nie tylko w obszarze ochrony danych osobowych w sektorze oświatowym. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną.

“(…) Prowadzenie szkoleń to jedno z moich głównych zajęć, zrealizowane setki godzin szkoleniowych w ponad 500 samorządach, liczne wystąpienia na konferencjach i seminariach min. RIO Małopolska, FRDL Pomorski, Dolnośląski, Łódzki pozwalają mi w sposób prosty i przyjazny przemawiać do uczestników szkoleń w małych grupach, a także na dużych konferencjach na ponad 300 osób. Wyznaję prowadzenie szkoleń poprzez interakcję z uczestnikami, a nie pokazywanie i czytanie slajdów, szkolenia które prowadzę zawszę podpieram analizami rzeczywistych i życiowych przykładów (…)”.

Jak zamówić bilet na warsztaty:

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
30 marca 2020 r.
Częstochowa

5/5

499,00 pln

Kup bilet na Warsztaty:

Informacje organizacyjne:

Informujemy, iż ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczebność grupy szkoleniowej to 15 osób. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu .

Tylko praktyczne wyjaśnienia i merytoryczne uwagi:

Rekrutacja do placówki oświatowej zgodnie z art 5 RODO

Zagadnienie, które w realiach placówek oświatowych wymaga uwagi, ze względu na swoją złożoność. Konieczność określenia prawidłowych procedur rekrutacyjnych, w tym ustalenia zakresu danych, jakie będą pozyskiwanych od kandydatów, to tematy wymagające analizy i jednoznacznej interpretacji.

Relacja Szkoła a lekarz dentysta / pielęgniarka

Dnia 12 września 2019r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie związane z opieką zdrowotną nad uczniami. Niestety wciąż zaobserwować można szereg nieprawidłowych praktyk administratorów danych osobowych. Najczęściej powodem tego jest nieznajomość nowych regulacji. Udostępnienie, ujawnienie, powierzenie, współpraca, wzajemne oskarżania o brak przestrzegania przepisów to zagadnienia, które wraz z nową ustawą zaczęły pojawiać się w szkołach. Na bazie studium przypadków omówimy każde z nich.

Realizacja obowiązku informacyjnego w szkole

Realizacja obowiązku informacyjnego, w taki sposób, aby administrator posiadał możliwość rozliczenia się z niego jest zagadnieniem, które wymaga analizy i przygotowania narzędzi do zastosowania ustalonych reguł. Również kwestie związane ze zwolnieniami, czyli z sytuacjami, kiedy nie ma obowiązku realizowania obowiązku informacyjnego są tematem, który wymaga dodatkowych wyjaśnień. Rodzice, prawni opiekunowie, dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie i inne osoby bliższe lub dalsze dziecku, ich wszystkich dane osobowe są przetwarzane w szkole, czemu? Po co? Jak długo? Na jakiej podstawie? Na te i inne pytania musimy znać odpowiedź, aby udzielić ją osobą, których dane dotyczą.

Odbiór dziecka z placówki przez osoby upoważnione

Zagadnienie, które z praktycznego punktu widzenia wymaga opracowania odpowiednich procedur i wdrożenia prawidłowego trybu postępowania. Pobyt dziecka na świetlicy wymaga przetwarzania danych osobowych, jakich? To pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Czy potrzebna jest zgoda babci na przetwarzanie danych osobowych? Czy babcia może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

Relacja szkoła a jednostką zapewniająca wspólną obsługę finansową

Płaszczyzna tematyczna, która budzi wiele kontrowersji. Prawidłowe określenie relacji, z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest bardzo istotne dla poprawności działań realizowanych przez administratora danych osobowych. Temat o tyle ciężki co jego właściwe zrozumienie jest niezbędne, aby relacja ta była prawidłowa, w szczególności gdy jednostką obsługującą jest organ prowadzący.

ZFŚS i Fundusz Zdrowotny Nauczycieli

Problematyka prawidłowego procesu udzielania upoważnień, zbierania i przechowywania danych. Kwestie praktyczne związane z przeglądem posiadanych przez administratora danych, jak również to komu są one udostępnianie, wszystko to wymaga szczegółowego omówienia i wyjaśnienia rozbieżnych interpretacji. Jakie zmiany wprowadził nam 2019 rok w ZFŚS? Kto co może, a co nie? Jakie dane zbierać, jak dostosować regulamin ZFŚS? W końcu czyim zadaniem jest FZN?

Przetwarzanie danych osobowych podczas konkursów, zawodów, innych wydarzeń

Nieodzownym elementem procesu edukacji jest organizacja imprez towarzyszących. Ich przygotowanie wymaga nie tylko zaaranżowania logistycznego. Administrator danych osobowych powinien mieć świadomość obowiązków, jakie go obciążają w związku z planem realizacji np. festynu, konkursu, zawodów sportowych itd. Jak jest wydarzenie to nie zabraknie również jego promocji i relacji z jego wystąpienia, a więc i na szkoleniu nie zapomnimy omówić kwestii wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku dzieci, rodziców i osób trzecich w ramach organizowanych wydarzeń.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • Konspekt ze szkolenia. Materiał z prezentacji.
 • Wzór porozumienia z CUW – regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący, wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.
 • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną “Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela” Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.
 • Wzorcowe klauzule informacyjne. Kilka wybranych przykładów realizacji obowiązku informacyjnego oraz przygotowany wybrany przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia .
 • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną. Materiały pomocnicze do przygotowania szkolenia wprowadzającego dla pracowników, czyli to co każdy nowy pracownik o RODO wiedzieć musi.
 • Kod rabatowy 75% na zakup aplikacji do automatycznego szyfrowania email RODO Sender.

Informacje organizacyjne:

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Mając na uwadze przedstawioną tematykę, na  szkolenie zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Przedstawicieli organów prowadzących.
 • Dyrektorów placówek oświatowych.
 • Inspektorów Ochrony Danych.
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 • Osoby zaangażowane w dysponowanie ZFŚS.

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia:
30.III.2020 r.Warsztaty od 9:00 do 16:00

Szanowni Państwo, informujemy iż Warsztaty szkoleniowe pn. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych, jakie zaplanowaliśmy na dzień 30 marca 2020r., zmieniają swoją formę. Niestety jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, troską o zdrowie w związku z obecną sytuacją. Zdajemy sobie sprawę, tak samo jak Państwo, z ograniczeń, z jakimi mamy obecnie do czynienia, ale jednocześnie świadomi jesteśmy powagi sytuacji. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyrozumiałość i akceptację dla naszej decyzji.

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Nie czekaj do ostatniej chwili, zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu dedykowanym dla placówek oświatowych. Sprawdź ofertę promocyjną.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
30 marca 2020 r.
Częstochowa

5/5

499,00 pln

Regulamin monitoringu wizyjnego dla szkoły. Kompletne opracowanie wraz z klauzulą i infografiką.

5/5

150,00 pln

Wzór oświadczenia woli o upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy szkolnej.

5/5

29,00 pln

Warsztaty Proste to RODO 2 dla zaawansowanych – praktycznie i na realnych przykładach w PWDL

Szkolenie dla zaawansowanych dr Jakub Rzymowski Dominik Spałek

Warsztaty Proste to RODO 2 dla zaawansowanych - praktycznie i na realnych przykładach z jednostek medycznych.

Dyskusja i rozwiązania dla realnych problemów jednostek medycznych

Warsztaty Proste to RODO 2, mają być dla Państwa pomocne w rozwiązaniu codziennych problemów w pracy. Jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne. Dlatego sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rzeczą w pracy IOD / ADO jest rozwiązywanie problemów. Mając to na względzie, każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość aktywnego brania udziału w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytanie.

 

Umowy powierzenia przetwarzania danych.

Kiedy należy, kiedy nie wolno, kiedy warto zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych w medycynie.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

W jakich okolicznościach i komu trzeba nadawać upoważnienia, kiedy nie trzeba i w jakiej formie.

Monitoring wizyjny i monitoring pracy pracowników i badanie trzeźwości.

Kiedy wolno, się kamerować, na jakich zasadach, kiedy nie wolno dopuścić pracownika do pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników jednostek medycznych.

Czyli co wpisywać, czego nie wpisywać, komu pokazywać.

Naruszenia i zgłoszenia do PUODO.

Co Cię czeka w praktyce, co Cię może spotkać i jak sobie radzić. Najczęściej spotykane stany faktyczne w praktyce PWDL.

Zasady przetwarzania danych.

Czy wystarczy że ADO tylko przestrzega zasad określonych w RODO?

Odpowiedzialność na gruncie RODO.

Nietypowe przypadki, w których należy liczyć się z tym, że odpowiedzialność może wystąpić.

Audyt RODO.

Słów kilka o tym, czy warto jest powiedzieć "sprawdzam!".

Przychodzi kontrola i odrócenie ciężaru dowodu.

Czyli, jak się bronić, kiedy trzeba się bronić.

Jak wygląda schemat naszego szkolenia "Proste to RODO 2"

I - audyt dokumentacji RODO test kompletności i poprawności wdrożonej dokumentacji RODO

W pierwszej części szkolenia Warsztaty Proste to RODO 2 przedstawimy informacje, które pozwolą na dokonanie samooceny wdrożonej dokumentacji RODO. Dzięki temu testowi będą Państwo w stanie ocenić zasadność wykonania jej przeglądu pod kątem kompletności i zgodności z przepisami Rozporządzenia RODO.

II - omówienie wzorów dokumentów RODO

W tej części szkolenia Warsztaty Proste to RODO 2 przedstawimy zasady tworzenia dokumentacji RODO, konkretnych dokumentów. Omówimy przygotowane przez nas wzory.

Każdy z uczestników otrzyma wypełnione wzory dokumentów RODO.

 • RCPD – rejestru czynności przetwarzania danych dla jednostki medycznej.
 • OR – oceny ryzyka przetwarzania danych.
 • KI – klauzul informacyjnych dla pacjenta, dla pracownika, dla kandydata, dla kontrahenta i inne.

Każdy z uczestników otrzyma przygotowane wzory Procedur

Kierowani naszym doświadczeniem i wiedzą stworzyliśmy gotowe wypełnione wzory dokumentów, które ułatwią w sposób istotny IOD, czy nawet samodzielnemu ADO, ich skuteczne wdrożenie do stosowania w swojej placówce medycznej. Wdrożenie  bez konieczności angażowania ogromnych nakładów siła, a co za tym idzie, środków finansowych.

III - panel dyskusyjny / indywidualne tematy / dyskusja i bieżące problemy

Nasze szkolenie Warsztaty Proste to RODO 2 nastawione jest na praktyczną wiedzę. Z tego względu zdecydowaliśmy się, iż znaczącą część czasu przeznaczymy na dyskusję. Każdy z uczestników będzie mógł zadawać pytania naszym prelegentom oraz podejmować dyskusję. Praca IOD w jednostkach medycznych polega na nieustannym śledzeniu otoczenia, w jakim one funkcjonują. Z tego względu inspektorzy zmuszeni są do szybkiego i sprawnego reagowania na działania:

 • pacjentów,
 • podmiotów występujących w ich otoczeniu,
 • Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Rzecznika Prawa Pacjenta,
 • innych PWDL.

Spowodowany opisanym dynamicznym otoczeniem szum informacyjny skutkuje tym, iż IOD zmuszeni są samodzielnie analizować kolejne interpretacje, doniesienia, opinie, czy raportami organów kontrolnych. Po to, aby wybrać właściwe rozwiązanie dla ADO. Często w tych analizach pozostawieni są sami sobie, albo zaczynają przejmować kompetencje innych służb w swoich jednostkach. Osamotnienie IOD w podejmowaniu analiz takich problemów skutkuje tym, iż faktyczny zakres ich obowiązków, niezbędnej wiedzy i oczekiwań wykracza daleko poza dziedzinę ochrony danych osobowych. Z tego względu szkolenie Warsztaty Proste to RODO 2 ma odpowiadać na realne potrzeby, na realne problemy jednostek medycznych. 

Co należy zrobić, aby się zapisać na szkolenie.

Zarezerwuj miejsce na szkolenie

Nie czekaj do ostatniej chwili, zarezerwuj sobie miejsce na szkolenie Proste to RODO.

 • Kup bilet na szkolenie Proste to RODO
 • Po zakupie prześlij do nas listę swoich indywidualnych pytań
 • Dokonaj płatności.
 • Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.
Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 45%

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO 2. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję (ilość miejsc ograniczona)

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO).
Inspektorzy Ochrony Danych.
Administratorzy Systemów Informatycznych.
Informatycy i osoby zarządzające systemem teleinformatycznym.
Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych.
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia:

Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

Przerwy kawowe: kawa, herbata, ciasto
Przerwa obiadowa: obiad dla uczestników

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia:
03.II.2020 r.Częstochowa

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski
mgr Dominik Spałek
mgr Michał Kubik

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL].

5/5

1499,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln

Naruszenia ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Rozpoznawanie incydentów oraz procedura powiadamiania UODO.

Uruchamiamy telefoniczną możliwość zgłoszenia chęci udziału.

Informujemy iż ruszyły telefoniczne zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

 • Zgłoś chęć udziału telefonicznie.
 • Odbierz e-mail, wypełnij i odeślij nam dokumenty zgłoszeniowe.
 • Dokonaj płatności.
 • Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

Telefoniczne zapisy na szkolenia:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 15%

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO) Inspektorzy Ochrony Danych Administratorzy Systemów Informatycznych Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Program ramowy szkolenia:

Podstawy prawne Wytyczne pozwalające na skuteczne rozpoznawanie zagrożeń. Przykłady sytuacji kryzysowych oraz omówienie sposobów reagowania. Świadomość personelu jednostki dot. informowania o sytuacjach kryzysowych. Przedstawienie procedury realizacji zgłoszenia naruszenia. Konsekwencja uchybień w zakresie dokonywania zgłoszeń. Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Studium przypadku. Procedura pytań pomocnych w analizie charakteru incydentu.

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski

Proste to RODO – I edycja

Proste to RODO - I edycja

Proste to RODO - I edycja warsztatów szkoleniowych

Nabór zakończony - lista rezerwowa

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową do grupy oczekującej.

 • Zgłoś chęć udziału telefonicznie.
 • Odbierz e-mail, wypełnij i odeślij nam dokumenty zgłoszeniowe.
 • Dokonaj płatności.
 • Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

Telefoniczne zapisy na listę oczekujących:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń na listę oczekujących na szkolenie
Ilość zgłoszeń na szkolenia 45%

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia:
IX.2019 r. (sierpień) – Częstochowa

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO).
Inspektorzy Ochrony Danych.
Administratorzy Systemów Informatycznych.
Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych.
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Program ramowy szkolenia:

Omówienie podstawowych zagadnień wprowadzających. RODO od strony praktycznej. Mity i fakty na temat zgody konieczności uzyskania zgody od Pacjenta. Komputer jako narzędzie pracy pracownika Jednostki Rejestracja przeprowadzona zgodnie z przepisami RODO Procedura udostępniania dokumentacji medycznej – po zmianie przepisów Obowiązek informowania o wystąpieniu incydentu

Gotowe wypełnione przykładowe wzory dokumentów:

 • Klauzula Informacyjna dla Pacjentów Jednostki – wypełniona
 • Warunki zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz tajemnicy
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
 • Przykładowe zagrożenia oraz sposoby postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych
 • Zjawiska świadczące o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Naruszenia ochrony danych osobowych przez obsługę informatyczną
 • Zasady użytkowania zasobów komputerowych i sieci komunikacyjnych
 • Arkusz kontrolny – dla systemu eWUŚ
 • Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
 • Oświadczenie o upoważnieniu do dokumentacji medycznej
 • Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych – formularz
 • Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • .

  Dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia:

  Rabat na publikacje merytoryczne dot. RODO. (m.in. Komentarz do RODO)
  Rabat przy zakupie programu do ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej.

  Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

  Kawa / herbata
  Zimne napoje
  Ciasto
  Lunch (obiad)

  Minimalna ilość uczestników:

  Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
  15 osób.

  Osoby prowadzące:

  dr Jakub Rzymowski
  mgr inż. Michał Kubik
  mgr Rafał Kosuń

  Warsztaty RODO

  I edycja - Proste to RODO

  26 lutego 2019 r. miały miejsce szkolenia z cyklu"Proste to RODO". Była to pierwsza edycja cyklu szkoleniowego dedykowanego dla podmiotów medycznych. Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztatach. Dziękujemy także głównym prowadzącym dr Jakubowi Rzymowskiemu oraz mgr inż. Michałowi Kubikowi. Media o nas: www.cz.info.pl