Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Procedura antykorupcyjna w szpitalu

Procedura antykorupcyjna w szpitalu

Procedura antykorupcyjna w szpitalu. Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację zawierającą zasady postępowania w sytuacjach, których kwalifikacja prawna, etyczna jest negatywna. Uporządkowanie tematu pozwala na sprawne poruszanie się po zagadnieniach.

Procedura antykorupcyjna w szpitalu i jej cele

Edukację personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów, w zakresie umiejętności dokonywania poprawnych ocen swoich działań / zaniechań z punktu widzenia prawnego i etycznego,

Wzbudzanie wśród personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów jednostki świadomości naganności czynów, które na gruncie przepisów prawa karnego kwalifikowane są, jako czyny zabronione,

Określenie zasady uczestnictwa personelu w seminariach, konferencjach lub szkoleniach organizowanych przez podmioty prywatne,

Ustanowienie zasad postępowania w przypadku kierowania reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania - do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi

Wprowadzenie zasad postępowania w przypadku prób wręczania, wręczenia personelowi tzw. „wyrazów wdzięczności” od pacjentów, kontrahentów,

Określenia zasad postępowania w przypadku przyjmowania lub udzielania korzyść majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej przez personel, lub w przypadku uzależniania uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy lub żądania takiej korzyści.