Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego. Osoby zatrudnione w podmiotach medycznych realizując swoje obowiązkidodatkowo zobligowane są do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych.

Wykorzystaj nasz materiał ...

Przygotowany przez nas materiał służyć ma temu, aby ułatwić Inspektorom Ochrony Danych docieranie z wiedzą i ważnymi informacjami do osób zatrudnionych u ADO. Okres wakacyjny sprzyja realizacji harmonogramów szkoleniowych. Z tego względu przygotowaliśmy krótkie 60 minutowe nagranie zawierające materiał szkoleniowy adresowany do pracowników podmiotów medycznych.

Kto może korzystać ze szkolenia VIDEO ...

  • Szkolenie adresowane jest do personelu medycznego.
  • Odsłuchać powinni go nowozatrudniani pracownicy.
  • Jest to materiał przydatny utrwalający wiedzę już pracującym osobom.
  • Wykorzystać powinni go IOD w swojej codziennej pracy.
  • ADO powinni mobilizować personel do tego, aby zapoznawał się z takimi materiałami.

Nie da się prościej ...

IOD / ADO po zakupieniu materiału otrzymują materiał gotowy do odtworzenia np. na telefonie, laptopie. Otrzymują także test sprawdzający oraz wzór listy obecności. W zależności od przyjętych standardów materiał jest udostępniany bezpośrednio zainteresowanym do samodzielnego odsłuchania. Uwaga jednak można poprosić wszystkich i odtworzyć im nagranie w obecności np. IOD.

Szkolenie wstępne RODO dla personelu medycznego

Dodaj komentarz