Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obciążenie zwrotne chargeback

Obciążenie zwrotne chargeback

Obciążenie zwrotne chargeback. Co oznacza termin „chargeback”? W jakich sytuacjach i w jaki sposób można stosować tę procedurę? Czy w każdym przypadku jest ona w stanie uchronić nas przed negatywnymi konsekwencjami utraty środków pieniężnych?

Kolejny odcinek materiałów szkoleniowych ...

Do Państwa dyspozycji przekazujemy kolejny już odcinek z cyklu Materiały szkoleniowe dla pracowników. Całość naszej publikacji dostępna jest w sprzedaży w naszym Sklepie RODO.

Czym jest obciążenie zwrotne chargeback ...

Chargeback to procedura, w której bank zwraca nam środki pieniężne za transakcję dokonaną kartą płatniczą w sytuacji, gdy np. nie otrzymaliśmy usługi lub produktu za który zapłaciliśmy, nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji lub doszło do oszustwa. Procedura ta odnosi się wyłącznie do transakcji dokonanych kartą płatniczą, nie ma więc możliwości jej wszczęcia wówczas, gdy za towar zapłaciliśmy gotówką lub przelewem.  Być może mieli już Państwo styczność z mechanizmem chargeback nie wiedząc nawet, że właśnie jest stosowany. Mogło się tak np. wydarzyć, kiedy próbowaliście Państwo wypłacić gotówkę z bankomatu i pomimo prawidłowego postępowania nie otrzymaliście pieniędzy. Po złożeniu reklamacji w banku pieniądze wróciły na Państwa rachunek bankowy. Sytuacji, w których jest  uruchomiona procedura chargeback jest naprawdę dużo. Nasze konto może zostać np. obciążone przez hotel czy wypożyczalnię nieprawidłową kwotą, dana operacja w banku może zostać zaksięgowana więcej niż jeden raz, nasz karta może zostać obciążona pomimo, że  z powodów technicznych nie zdołaliśmy dokończyć procesu płatności i uregulowaliśmy już tę płatność w inny sposób, płatność uregulowano w innej walucie niż wybraliśmy, pobrano  z rachunku kwotę w innej należności niż zleciliśmy, zbankrutowało biuro podróży, w którym wykupiliśmy wakacje, itp.

Jak uruchomić procedurę obciążenia zwrotnego ...

Przed uruchomieniem procedury chargeback powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić się do drugiej strony (kontrahenta), ponieważ może się okazać, że zechce ona dobrowolnie zwrócić nam pieniądze za nieudaną transakcję. Jeśli jednak próba takiego porozumienia się nie uda wówczas pozostanie nam zwrócenie się do banku. Trzeba pamiętać o tym, aby zgromadzić wszelkie dokumenty związane z transakcją, które będą stanowiły dowody w sprawie.   W trakcie procedury chargeback bank może oczywiście żądać dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Co powinno zawierać zgłoszenie chargeback ...

Zgłoszenie procedury chargeback powinno zawierać w szczególności:

  • dane posiadacza karty oraz numer karty
  • informacje o transakcji, którą kwestionujemy tj.: datę i miejsce realizacji transakcji kwotę i walutę płatności
  • nazwę podmiotu akceptującego transakcję lub dokładną lokalizację terminala albo bankomatu, w którym była wykonywana operacja
  • oświadczenie, że próbowaliśmy się kontaktować się z podmiotem akceptującym transakcję i samodzielnie doprowadzić do porozumienia
  • informację czy jest się nadal w posiadaniu karty, czy też reklamacja dotyczy karty utraconej
  • określenie przyczyny reklamacji, swoich zastrzeżeń do przebiegu czy okoliczności transakcji

Opis procedur chargeback w różnych bankach

Millenium. Wniosek o zwrot środków można złożyć w siedzibie banku, poprzez TeleMillennium lub Millenet. Informacja o decyzji w sprawie zwrotu środków w ramach procedury chargeback jest przekazywana w sposób przez nas wybrany tj. drogą mailową, listową, poprzez Millenet lub sms.

PKO BP. Bank PKO zamieścił informacje dotyczące zgłaszania wszelkich reklamacji, bez wyróżnienia procedury chargeback na swojej stronie internetowej

ING Bank Śląski. Wykaz dokumentów, jakie będą potrzebne w ramach chargeback, znajduje się na podanej wyżej stronie internetowej banku. Bank informuje, że cały proces trwa zwykle do 3 miesięcy.

mBank. Wniosek o zwrot środków wystarczy złożyć telefonicznie dzwoniąc na mLinię. Zakres informacji wymaganych przy chargeback w mBanku jest dość szeroki, ale nie wykracza poza to, co jest niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji.

Bank Pekao S.A. Na ww. podanej stronie internetowej zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące procedury chargeback. Bank przygotował specjalny formularz zawierający wszystkie konieczne informacje do zgłoszenia reklamacji. Procedura chargeback została skierowana osobno dla klientów indywidualnych i osobno dla biznesowych.

Citybank. Wniosek o zwrot środków składa się na przygotowanym przez bank formularzu. Wszelkie wymagania i sposób składania zastrzeżeń został opisany w przystępny sposób w formie pytań i odpowiedzi.

BNP Paribas Bank Polska S.A. Procedura chargeback została szczegółowo opisana na stronie internetowej banku.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Getin Bank. Na stronie internetowej zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące procedury chargeback. W celu skorzystania z tego rodzaju reklamacji należy się skontaktować z bankiem.

Materiały szkoleniowe dla pracowników – Odcinek 23 – Chargeback obciążenie zwrotne

Inne materiały szkoleniowe dla pracowników