Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie

Praktyczne szkolenie dla IOD w medycynie czy tego rodzaju zajęcia są potrzebne, czy taka pomoc praktyczna inspektorom ochrony danych w placówkach medycznych będzie przydatna. Z obserwacji naszych wynika, iż potrzeby szkoleniowe ulegają zmianie. Początkowo ADO oczekiwali tego, aby wprowadza ich w realia przepisów RODO. Pozostawali w przekonaniu, że znajomość jedynie przepisów „Nowego RODO” jest dla nich wystarczająca. Z czasem zapotrzebowania uległy zmianie. Wzbudziła się świadomość konieczności zestawiania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z przepisami branżowymi. Nie należy także ukrywać tego, iż są jednostki, które ostatecznie zweryfikowały pracę swoich IOD i podjęły ruchy kadrowe. Weryfikacji pracy inspektora dokonują także pacjenci, o czym należy także pamiętać. W związku z tym, iż obserwujemy nową tendencję do tego, aby wspierać personel, realizujący zadania IOD w medycynie, przygotowaliśmy specjalną ofertę szkolenia dla IOD w medycynie.

Dla kogo jest to szkolenie ...

Nasze zajęcia przygotowaliśmy w taki sposób, aby pomogły one praktycznie kandydatowi na inspektora ochrony danych, albo też powołanemu już IOD w medycynie w rozpoznaniu swojego otoczeniu, zaplanowaniu kolejnych etapów wdrożenia, z uwzględnieniem właśnie specyfiki branżowej podmiotów medycznych.

Zapraszamy więc do udziału:

 • Inspektorów Ochrony Danych, pełniących tę funkcję w podmiocie leczniczym.
 • Osoby zainteresowane objęciem takiej funkcji IOD w placówce medycznej.
 • Szczególnie zapraszamy osoby wyznaczone na tę funkcję.

Czy to szkolenie jest dla mnie ...

Drodzy Państwo, mamy świadomość realiów rynkowych, dlatego nie boimy się powiedzieć wprost:

 • Tak, dokładnie, ta oferta jest dla Ciebie, jeśli czujesz się zaniepokojony nową propozycją, jaką otrzymałeś od swojego pracodawcy, aby objąć funkcję IOD w placówce.
 • Dokładnie tak, nasze szkolenie jest dla Ciebie, jeśli masz świadomość ogromu pracy, ale nie do końca umiesz sobie rozplanować poszczególne etapy wdrożenia.
 • Skorzystaj z naszego szkolenia, jeżeli chcesz oprócz obecnej branży obsługiwać także podmioty medyczne w zakresie zadań IOD.
 • Także zapraszamy, jeśli chcesz sprawdzić swoje dotychczas wykonane prace, czy o czymś nie zapomniałeś, ta oferta jest także dla Ciebie.

Rozporządzenie RODO ... każdy umie czytać ...

Szanowni Państwo, każdy z nas potrafi czytać, dlatego odrywamy się od modelu szkoleń, które będą przekazem tylko tego co napisano w Rozporządzeniu RODO. Nasze szkolenie dla IOD w medycynie służy temu, aby uzyskali oni realny obraz tego, jak będzie wyglądała ich praca, przed jakimi problemami staną, jakie zadania będą musieli wykonywać. Pokarzemy także jakiego rodzaju przepisy muszą dodatkowo poznać i zestawić z przepisami RODO, aby prawidłowo wykonać swoje zadanie.

Program szkolenia oraz warunki uczestnictwa ...

Szkolenia RODO w medycynie i w oświacie

Forma szkoleń

Szkolenia organizujemy w formie zajęć zdalnych, prowadzonych on-line z możliwością jednak aktywnego udziału w wykładzie samych uczestników. Zależy nam na tym, aby zajęcia miały charakter warsztatowy, stąd potrzeba dyskutowania z jego uczestnikami, zadawania pytań, wzbudzania dyskusji i wyjaśniania trudnych kwestii spornych.

Audyt RODO - uniwersalna lista kontrolna audytowa

Ramowy program

 • IOD w medycynie – zagrożenia i wyzwania.
 • Co i czy, już coś zostało zrobione?
 • Klauzule informacyjne, czyli jak zrealizować obowiązek informacyjny.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych.
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.
 • Współpraca z ASI.
 • Dokumentacja medyczna udostępnianie.
 • Materiały szkoleniowe dla personelu.
 • i inne…
Certyfikaty szkoleniowe Proste to RODO

Certyfikaty ze szkolenia

Praktyczne szkolenie IOD w medycynie kończy się wydaniem, każdemu z jego uczestników, indywidualnego certyfikatu potwierdzającego realizację programu szkoleniowego.

Materiały szkoleniowe Szkolenia RODO

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają także przydatne im w codziennej pracy niezbędne materiały szkoleniowe, dedykowane dla poszczególnych zagadnień poruszanych w ramach wykładów. Dzięki wzorom łatwiej będzie Państwu opracować własną dokumentację RODO w placówce medycznej.

Jak zapisać się na szkolenia

Ilość uczestników

Aby zajęcia praktyczne były dla Państwa owocne zaplanowaliśmy, iż grupy szkoleniowe wynosić będą maksymalnie 15 osób. Dzięki temu będą mieli Państwo komfort pracy z nami. Zakładamy, iż dla uruchomienia szkolenia minimalna liczba uczestników to 6 osób.

Faktura VAT i płatność za szkolenie

Cena za szkolenie

Szanowni Państwo całkowity koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi 399,00 zł  Zajęcie trwać będą 3h w ramach, których otrzymacie Państwo praktyczne i przydatne konkretne informacje. Informacje dopasowane do realiów pracy IOD w branży medycznej w podmiocie leczniczym.

Zapisy na szkolenie

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących warsztatów zapraszamy Państwa do indywidualnej konsultacji z nami telefonicznej 694-494-240. Chętnych natomiast zapraszamy do zapisania się na szkolenie tutaj >>>