Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Klauzula RODO dla Punktu Szczepień

Klauzula RODO dla Punktów Szczepień

Klauzula RODO dla Punktów Szczepień, podmiotów szczepiących pacjentów przeciwko chorobie COVID-19. Podmioty realizujące świadczenia zdrowotne w postaci szczepień przeciwko COVID-19 zobowiązane są nie tylko do przestrzegania przepisów branżowych, ale także nie zostały zwolnione z obowiązku przestrzegania przepisów RODO.

Klauzula Informacyjna RODO

Uwzględniając kanały wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych pacjentów względem których realizowany jest proces organizacji szczepień a później dokonywane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, należy:

  • Przygotować stosowny dokument tzw. Klauzulę Informacyjną RODO dla Pacjentów, zawierającą wszystkie prawem określone informacje wg. art. 13 RODO oraz
  • Określić adekwatne sposoby w jaki posłużymy się ww. Klauzulą Informacyjną w celu realizacji obowiązku informacyjnego, obciążającego ADO, w stosunku do Pacjentów.

Obowiązki informacyjne wynikające z RODO

Narzędziem pozwalającym na zarządzanie sposobami realizacji obowiązku informacyjnego, z wykorzystaniem Klauzul Informacyjnych, może być Załącznik do Polityki Bezpieczeństwa określający stosowane w jednostce metody udostępniania klauzul informacyjnych. Za właściwe a wręcz wymagane uznać należy równolegle określenie kilku metod realizacji obowiązku. Dokument o jakim mowa pozwala także na sprawną weryfikacje faktycznego wypełnienia obowiązku informacyjnego, na weryfikację tego, czy osoby odpowiedzialne w jednostce za realizację obowiązku informacyjnego faktycznie zrealizowały powierzone im zadania.

Nie tylko Klauzula RODO jest obowiązkiem ...

Zagadnień, które należy rozpoznać i wdrożyć przy organizacji procesu szczepień jest o wiele więcej. Prawidłowe umocowanie personelu do realizacji powierzonych im zadań. Zapoznanie i przeszkolenie załogi z procedurami, jakie obowiązują w jednostce. Opracowanie procedur związanych ze zgłaszaniem tzw. NOP, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych. Umiejętne i zgodne z prawem posługiwanie się systemami do wymiany informacji w tym do rejestracji pacjentów. Wszystko to musi zostać rozpoznane i wdrożone w punkcie szczepień. Dodatkowo musi te reguły opisywać adekwatna Dokumentacja RODO dla punktu szczepień. WIęcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu: „Dokumentacja RODO dla szczepień”

Przygotowaliśmy gotową Klauzulę Informacyjną