Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

FAQ 2 – Udostępnianie dokumentacji medycznej

FAQ 2 - Udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach

FAQ 2 – Udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach- kolejny odcinek z naszego cyklu, udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach, dedykowany dla praktyków.

Upoważnienie ...

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską[1]. Przedstawiciel ustawowy to osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Czynności dokonane przez przedstawiciela ustawowego wywołują bezpośrednie skutki dla reprezentowanej przez nią osoby. Rodzic zatem, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka, uprawniony jest do tego aby upoważnić do dokumentacji medycznej dziecka wskazaną osobę trzecią.

Pełnomocnictwo ...

Należy pamiętać o przepisach dotyczących pełnomocnictwa ujętych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, które stanowić mogą podstawę dla ustanowienia przez przedstawiciela ustawowego pacjenta, osoby trzeciej, jako jej pełnomocnika, z uprawnieniem do udostępnienia mu dokumentacji medycznej pacjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym. Rodzic zatem, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego pacjenta ma prawo działać przez osobę upoważnioną w ramach udzielonego pełnomocnictwa, innymi słowy może ustanowić pełnomocnika.

Przypisy

[1] Zgodnie z art. 98 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r., nr 9 poz. 59 ze zm.)