Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

FAQ 2 – Udostępnianie dokumentacji medycznej

FAQ 2 - Udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach

FAQ 2 – Udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach- kolejny odcinek z naszego cyklu, udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach, dedykowany dla praktyków.

Upoważnienie ...

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską[1]. Przedstawiciel ustawowy to osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Czynności dokonane przez przedstawiciela ustawowego wywołują bezpośrednie skutki dla reprezentowanej przez nią osoby. Rodzic zatem, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka, uprawniony jest do tego aby upoważnić do dokumentacji medycznej dziecka wskazaną osobę trzecią.

Pełnomocnictwo ...

Należy pamiętać o przepisach dotyczących pełnomocnictwa ujętych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, które stanowić mogą podstawę dla ustanowienia przez przedstawiciela ustawowego pacjenta, osoby trzeciej, jako jej pełnomocnika, z uprawnieniem do udostępnienia mu dokumentacji medycznej pacjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym. Rodzic zatem, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego pacjenta ma prawo działać przez osobę upoważnioną w ramach udzielonego pełnomocnictwa, innymi słowy może ustanowić pełnomocnika.

Przypisy

[1] Zgodnie z art. 98 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r., nr 9 poz. 59 ze zm.)