Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej – opracowanie stanowi kontynuację cyklu, jaki rozpocząłem, który poświęcony zostanie w całości regulacjom Kodeksu pracy odnoszącym się do pracy zdalnej. 

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Porozumienie z zakładową albo zakładowymi organizacjami związkowymi ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:”

Porozumienie ze wszystkimi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:”

Regulamin ustalany przez pracodawcę w braku porozumienia ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:”

Regulamin konsultowany z przedstawicielem pracowników ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:”

Treść porozumienia oraz regulaminy w sprawie pracy zdalnej ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

Grupa pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Zasady pokrywania kosztów ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Zasady pokrywania kosztów ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Zasady kontroli pracy pracownika wykonującego pracę zdalną ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Zasady kontroli w zakresie BHP ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Zasady kontroli przestrzegania wymogów BHP i procedur RODO ​...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.”

Zasady odnoszące się do oprogramowania, narzędzi pracy i urządzeń technicznych ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p.

cyt.: „W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

   1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
   2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...