Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca chcący wdrożyć do stosowania nowe regulacje kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej musi wykonać szereg czynności. Przygotowaliśmy wzorcowy regulamin wykonywania pracy zdalnej, który jako dokument w zależności od trybu, w jakim wprowadzana będzie praca zdalna u pracodawcy, będzie dokumentem pomocnym w praktyce.

Dowiedz się więcej

Wypłata ryczałtu w pracy zdalnej

Wypłata ryczałtu w pracy zdalnej

Wypłata ryczałtu w pracy zdalnej

Wypłata ryczałtu w pracy zdalnej – w popredniej części mojego opracowania omówiłem kwestie związane z obowiązkiem pracodawcy pokrywania określonych przepisami Kodeksu pracy kosztów, związanych z pracą zdalną. W tej części zajmę się natomiast rozwiązaniem, jakie zakłada możliwość wypłaty ryczałtu przez pracodawcę. W praktyce ta forma pokrycia wydatków może okazać się o wiele prostsza do realizacji przez służby księgowe.

Dowiedz się więcej

Zwrot kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych

Zwrot kosztów energii elektrycznej dla pracownika pracującego w formie pracy zdalnej

Zwrot kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych

Zwrot kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych – zapraszam do kolejnej już części mojego opracowania poświęconego tematyce regulacji pracy zdalnej, jakie wprowadzone zostały do Kodeksu pracy. Tym razem przybliżę przepisy traktujące o obowiązku pracodawcy zwrotu kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do pracy zdalnej. Przedstawię także przypadki, w których pracodawca będzie mógł skorzystać z alternatywy, jaką jest wypłata ryczałtu, co de facto może być rozwiązaniem praktycznie o wiele prostszym, aniżeli zwrot kosztów. Nie uprzedzając jednak faktów zapraszam do lektury.

Dowiedz się więcej

Kontrola wykonywania pracy zdalnej

Kontrola wykonywania pracy zdalnej

Kontrola wykonywania pracy zdalnej

Kontrola wykonywania pracy zdalnej – analizują kolejne zapisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej, doszedłem do bardzo ciekawego tematu, jakim jest kontrola wykonywania pracy zdalnej. Należy zasygnalizować już na wstępnie, iż inne od niżej opisywanych przeze mnie , są zasady prowadzenia kontroli tz. pracy zdalnej okazjonalnej, o czym pisałem w Części 6 opracowania poświęconego tematyce 

Dowiedz się więcej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej – kontynuuję cykl publikacji poświęconych tematyce pracy zdalnej, jaka uregulowana została w Kodeksie pracy. Tym przybliżę przepis dotyczący obowiązków pracodawcy i pracowników wykonujących pracę zdalną w obszarze ochrony danych osobowych. Danych, które niewątpliwie mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. Pojawiał będzie się nam także nowy element związany z przetwarzaniem. Element bezpieczeństwa takiego przetwarzania. Element nowych ryzyk związanych z dostępem zdalnym do zasobów danych, niezbędnych do przetwarzania w ramach pracy zdalnej. Element procesu prowadzenia komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą z wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość.

Dowiedz się więcej

Praca zdalna okazjonalna na wniosek pracownika

Praca zdalna okazjonalna na wniosek pracownika

Praca zdalna okazjonalna na wniosek pracownika

Praca zdalna okazjonalna na wniosek pracownika  – opracowanie stanowi kontynuację cyklu, jaki rozpocząłem, który poświęcony zostanie w całości regulacjom Kodeksu pracy odnoszącym się do pracy zdalnej.

Dowiedz się więcej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej – opracowanie stanowi kontynuację cyklu, jaki rozpocząłem, który poświęcony zostanie w całości regulacjom Kodeksu pracy odnoszącym się do pracy zdalnej. 

Dowiedz się więcej

Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej

Część 4 -Praca zdalna - Zasady wykonywania pracy zdalnej tryb ich określania. Proste to RODO

Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej

Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej – kolejna już Część 4 – opracowania, jakie poświęcam tematyce pracy zdalnej, w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy.

Dowiedz się więcej

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną – Część 3 – Praca zdalna. Tym razem omawiam przepisy, które nakładają obowiązek na pracodawcę uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. Warto przyswoić sobie te przepisy, aby poprawnie stosować je w praktyce.

Dowiedz się więcej