Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wypłata ryczałtu w pracy zdalnej

Wypłata ryczałtu w pracy zdalnej

Wypłata ryczałtu w pracy zdalnej – w popredniej części mojego opracowania omówiłem kwestie związane z obowiązkiem pracodawcy pokrywania określonych przepisami Kodeksu pracy kosztów, związanych z pracą zdalną. W tej części zajmę się natomiast rozwiązaniem, jakie zakłada możliwość wypłaty ryczałtu przez pracodawcę. W praktyce ta forma pokrycia wydatków może okazać się o wiele prostsza do realizacji przez służby księgowe.

Ryczałt zamiast obowiązku pokrycia kosztów ...

Zgodnie z art. 67(24) § 4 k.p.

cyt.: „Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, albo wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa w § 3, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.”

Ryczałt zamiast ekwiwalentu ...

Reasumując ...

Innymi słowy:

  • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 2 k.p. może zostać zastąpiony,
  • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 3 k.p. może zostać zastąpiony,
  • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 2 k.p. i obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 3 k.p. może zostać zastąpiony.

albo

  • obowiązek wypłaty ekwiwalentu o którym mowa w art. 67(24) § 3 k.p. może zostać zastąpiony.

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...