Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej – kontynuuję cykl publikacji poświęconych tematyce pracy zdalnej, jaka uregulowana została w Kodeksie pracy. Tym przybliżę przepis dotyczący obowiązków pracodawcy i pracowników wykonujących pracę zdalną w obszarze ochrony danych osobowych. Danych, które niewątpliwie mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. Pojawiał będzie się nam także nowy element związany z przetwarzaniem. Element bezpieczeństwa takiego przetwarzania. Element nowych ryzyk związanych z dostępem zdalnym do zasobów danych, niezbędnych do przetwarzania w ramach pracy zdalnej. Element procesu prowadzenia komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą z wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość.

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej ...

Zgodnie z art. 67(26). § 1 k.p.

cyt.” „Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Obowiązek oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzegania.

Zgodnie z art. 67(26). § 2 k.p.

cyt.” „Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z procedurami, o których mowa w § 1, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...