Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Odpowiedzialne udzielanie informacji

Udzielanie informacji o pacjentach przez telefon

Odpowiedzialne udzielanie informacji nt. pacjentów

Odpowiedzialne udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjentów w PWDL. Tematyka powinna być dobrze znana, dla tych, którzy w pracy zobowiązani są do udzielania takich informacji np. przez telefon. Niestety rutyna, pośpiech, brak odpowiedniego przygotowania personelu, brak przygotowanych i wdrożonych procedur postępowania skutkować może różnego rodzaju nietypowymi sytuacjami. Sytuacjami, które prowadzić mogą do daleko idących konsekwencji. Konsekwencji także na gruncie przepisów RODO. Asumptem do niniejszego wpisu przypominającego był stan faktyczny, jaki spotkał jednego z naszych czytelników. Niech będzie on przestrogą dla wszystkich tych pracowników, którzy nie przywiązują należytej wagi do odpowiedzialnego udzielania informacji na temat stanu zdrowia pacjentów.

Czytaj dalej

Wymogi dla systemu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej

Jak przygotować podmiot medyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej EDM

Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej

Wymogi dla systemu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej. Przygotowanie jednostki medycznej technologicznie do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest zadaniem, które wymaga planu, czasu na realizację poszczególnych etapów wdrożenia, ale także określenia budżetu.

Przypomnijmy wymagania, jakie musi spełniać system

Wymagania odnoszące się do systemu teleinformatycznego jednostki

System teleinformatyczny, w którym jest prowadzona dokumentacja zapewnia

 • integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach udokumentowanych procedur,
 • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • wymagalność identyfikacji osoby sporządzającej dokumentację oraz dokonującej wpisu lub innej zmiany i zakresu dokonanych zmian w dokumentacji lub
 • danych
 • informację o czasie sporządzenia dokumentacji oraz dokonania wpisu lub innej zmiany,
 • przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 pkt 3 Rozporządzenia RDM,
 • możliwość prowadzenia i udostępniania dokumentacji w formatach i standardach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905), a w przypadku ich braku, możliwość prowadzenia i udostępniania dokumentacji w standardach HL7 oraz DICOM lub innych standardach i formatach,
 • funkcjonalność wydruku dokumentacji,
 • możliwość eksportu całości danych w standardach i formatach, o których mowa w pkt 6, w sposób umożliwiający odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym.

Wymagania odnoszące się do zabezpieczenia dokumentacji medycznej

Wymagania, jakie nowe rozporządzenie stawia przed jednostkami, jakie będą prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej.

 • Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej musi zostać zabezpieczona.
 • Zagwarantowana musi być dostępność do dokumentacji wyłącznie dla osób uprawnionych.
 • ADO musi zapewnić stosowanie metod i środków ochrony dokumentacji, jakich skuteczność jest powszechnie uznawana.
 • Wymaga się  systematycznego szacowania ryzyka oraz zarządzania nim.
 • Obowiązkiem ADO jest opracowanie i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania.
 • Wymogiem bezwzględnym jest także stosowanie środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, uwzględniających najnowszy stan wiedzy.
 • Dokonywana musi być regularnie aktualizacja oprogramowania.
 • Wymagane jest aby na bieżąco kontrolowane było funkcjonowanie organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.
 • Obowiązkiem ADO jest także przygotowanie i realizacja planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.

Pobierz bezpłatny materiał szkoleniowy
Proste to RODO oraz Informatyki-Serwis

Procedury do wdrożenia dokumentacji medycznej elektronicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zabezpieczenie dokumentacji medycznej wymaga opracowania, wdrożenia i stosowania określonych dokumentów.

Sklep RODO w medycynie - przydatne opracowania.

Rabaty dla powracających Klientów

Rabaty dla powracających klientów

Rabaty dla powracających Klientów.

Rabaty dla powracających klientów na zakupy w Sklep RODO. Szanowny Kliencie, jeśli czytasz ten wpis najprawdopodobniej zainteresowała Cię nasza informacja o tym, iż w naszym portalu Proste to RODO istnieją specjalne rabaty dla powracających Klientów.

Jak wykorzystać przyznany rabat.

Dodawanie produktów do koszyka zakupowego.

Dodaj produkt do koszyka Proste to RODO

Krok 1. Wybierz interesujący Cię produkt z naszego Sklepu RODO, przeczytaj warunki zakupu a następnie kliknij ikonę “Dodaj do koszyka”.

Sprawdzanie dodanych produktów w koszyku zakupowym.

Zobacz koszyk Proste to RODO

Krok 2. Przejdź do koszyka zakupów, klikając w przycisk “Zobacz koszyk“.

Wykorzystywanie kuponu rabatowego.

Kod rabatory dla Sklep Proste to RODO

Krok 3. Będąc w sekcji “Zobacz koszyk” w polu “Kod kuponu” po prostu wprowadź swój kod rabatowy, a następnie kliknij przycisk “Zastosuj kupon“.

Najważniejsze, jaki jest kod rabatowy.

Kod rabatowy dla powracających klientów

Najważniejsza część informacji to kod rabatowy, jaki należy wpisać w polu wskazanym w Kroku 3.

Jakie produkty mogę zakupić z rabatem.

Oferta rabatowa “Rabaty dla powracających Klientów” dotyczy wybranych produktów z naszego asortymentu, jakie oferujemy w Sklep RODO. Kod rabatowy ważny jest do odwołania.

Wybierz interesujący Cię dział naszego Sklepu RODO.

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki  jest dokumentem, który musi zostać opracowany przez dyrektora na wniosek organu prowadzącego  zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Jak wyjaśnia na swoich stronach internetowych Ministerstwo Edukacji Narodowej cyt.: “(…)

 • Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego   przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (…)”.

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

Nowe zadanie dla dyrektorów placówek - opracowanie procedury.

Zgodnie z cytowanymi wytycznymi, organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, ma za zadanie zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.Wzór procedur bezpieczeństwa - dla uczestników naszego szkolenia.

Nasz ekspert Mariusz Stasiak vel Stasek opracował dokument opisujący zasady bezpieczeństwa w związku z przebywaniem na terenie placówki, zgodnie z wytycznymi. Jest to dokument, który będą musieli przygotować sami dyrektorzy placówek.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych - WEBINAR

Natychmiastowa wysyłka procedur na email.

Zestaw procedur można zakupić w sklepie.

 • Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa na terenie placówki.
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.

 • Chcesz zamówić zadzwoń:
  694 494 240

  Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Zgodnie z ww. wytycznymi GIS, MZ i MEN dyrektorzy placówek są zobligowani do opracowania wewnętrznej procedura bezpieczeństwa na terenie placówki. 

  Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
  08 maja 2020 r.
  Webinar ON-LINE

  5/5

  499,00 pln

  Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa na terenie placówki.
  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.

  5/5

  99,00 pln

  Regulamin monitoringu wizyjnego dla szkoły. Kompletne opracowanie wraz z klauzulą i infografiką.

  5/5

  150,00 pln

  Wzór oświadczenia woli o upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy szkolnej.

  5/5

  29,00 pln

  Niszczarka Fellowes AutoMax 100M

  Niszczarka Fellowes AutoMax 100M

  Niszczarka Fellowes AutoMax 100M opis produktu, najważniejsze jego cechy oraz możliwość zakupu w naszym sklepie.

  Opis produktu:

  Niszczarka Fellowes AutoMax 200M z systemem automatycznego niszczenia dokumentów.

  • Niszczy automatycznie do 200 kartek oraz do 10 kartek w trybie podajnika ręcznego.
  • Niszczy dokumenty na mikrościnki 2×14 mm zapewniając poziom bezpieczeństwa P-5 (wg normy DIN 66399).
  • Szerokość szczeliny wejściowej: 220 mm.
  • Niszczy 200 kartek w zaledwie 5-6 minut, czas pracy ciągłej 20 minut.
  • Kosz o pojemności 32 litrów.
  • Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 7 lat na noże tnące.

  Oferta dla Ciebie:

  Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie, co zyskujesz:

  Niszczarka Fellowes AutoMax 100M:

  • Prosta w obsłudze. Cechą podstawową jest prostota obsługi urządzenia. Wystarczy bowiem włożyć dokumenty do podajnika, włączyć przycisk niszczenia i proces niszczenia rozpoczyna się automatycznie. Pracownik na natomiast nie tracąc czasu może wrócić do swoich obowiązków.
  • Bardzo duża wydajność. Urządzenie niszczy automatycznie do 200 kartek.
  • Cicha. Co ważne w pomieszczeniach, gdzie zachowanie ciszy ma istotne znaczenie, niszczarka jest cicha podczas pracy. Gwarantuje to zastosowanie technologii SilentShred™, idealna do użytku w pomieszczeniach współdzielonych.
  • Brak uciążliwych zacięć. Cechą, która decyduje o wyborze tej niszczarki jest system Auto Reverse, który w przypadku zacięcia dokumentów wycofuje samodzielnie plik.
  • Energooszczędna. Funkcja Sleep Mode zainstalowana w urządzeniu wyłącza niszczarkę automatycznie po 2 minutach bezczynności, gdy nie jest używane, co powoduje oszczędność zużywanej energii.
  • Intuicyjny system obsługi. Panel obsługi wyposażony został w diody informacyjne informujące pracownika o przepełnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego oraz blokadzie dokumentów. Wszystko to sprawia, iż korzystanie z niszczarki do dokumentów Fellows AutoMax 200M jest banalnie proste i przyjemne dla użytkownika.
  • Obudowa na kółkach ułatwia przesuwanie urządzenia.

  Specyfikacja techniczna:

  Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g)100 / 10
  Rozmiar cięcia4 x 10
  Poziom bezpieczeństwa DIN dokumentyP4
  Poziom bezpieczeństwa DIN kartyT4
  Szerokość szczeliny wejściowej w mm220
  Pojemność kosza w litrach23
  Średnia prędkość niszczenia w metrach/min2,4
  Cykl pracy w minutach15 on / 35 off
  Niszczy zszywkiTak
  Niszczy małe spinacze biuroweTak
  Niszczy karty kredytoweTak
  Silent Shred™Tak
  Sleep ModeTak
  Auto ReverseTak
  Korpus na kółkachTak
  Start/stopFotokomórka
  Funkcja cofaniaTak
  Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicyTak
  Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszuTak
  Dioda informująca o przepełnionym koszuTak
  Dioda informująca o zacięciachTak
  Zabezpieczenie termiczneTak
  Zabezpieczenie termiczne-diodaTak
  Poziom głośności w dB w trakcie pracy65
  Gwarancja na urządzenie w latach2
  Gwarancja na noże tnące w latach7
  Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł)673 x 384 x 365
  Waga urządzenia w kg13,2
  Wymaga konserwacji olejemTak

  Galeria produktu:

  Materiały edukacyjne producenta:

  Sklep z niszczarkami:

  Starając się ułatwić Państwu wybór, ale także w trosce o atrakcyjne dla Państwa ceny zakupów, przygotowaliśmy kilka wybranych modeli niszczarek do dokumentów. Wszystkie dostępne są w naszym sklepie www.niszczarki.prostetorodo.pl, do którego serdecznie zapraszamy.

  Darmowa aktualizacja RODO Sender

  Aktualizacja RODO Sender

  Aktualizacja RODO Sender.

  Pobierz darmową aktualizację RODO Sender. Starając się sprostać oczekiwaniom klientów, słuchając ich potrzeb, analizując zgłaszane sugestie, wprowadzilismy kolejne funkcjonalności i ulepszenia do naszej aplikacji #RODOSender

  • Wprowadziliśmy nowy mechanizm szyfrowania, jeszcze silniejsze hasło zabezpieczające.
  • Ulepszono funkcjonalność dodawania plików przez prawy przycisk myszki.

  Skrócona instrukcja aktualizacji.

  Skrócona instrukcja pobrania i aktualizacji oprogramowania do automatycznego szyfrowania email i wysyłania hasła na SMS.

  • Pobierz plik instalacyjny.
  • Uruchom pobrany plik.
  • Postępuj zgodnie z komunikatami.

  Jeśli miałeś wcześniej zainstalowany program RODO Sender nie stracisz żadnych ustawień, nie będziesz musiał konfigurować programu.

  Odpowiedź brzmi TO ZALEŻY

  Odpowiedź brzmi TO ZALEŻY

  Odpowiedź na postawione pytanie brzmi NIE

  Jeśli jeszcze nurtują Cię pytania, które sprawiają, iż jesteś niespokojny i odczuwasz dyskomfort – skontaktuj się z nami. Zespół Proste to RODO.

  Współpraca / B2B

  Dział odpowiedzialny za budowanie oraz utrzymanie poprawnych relacji z Partnerami biznesowymi.

  Szkolenia / Kosultacje

  Pion, który opracowuje indywidualne programy szkoleniowe oraz prowadzi konsultacje.

  Usługi IT

  Realizuje wdrożenie technologicznych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa danych.

  Odpowiedź brzmi NIE

  Odpowiedź brzmi NIE

  Odpowiedź na postawione pytanie brzmi NIE

  Jeśli jeszcze nurtują Cię pytania, które sprawiają, iż jesteś niespokojny i odczuwasz dyskomfort – skontaktuj się z nami. Zespół Proste to RODO.

  Współpraca / B2B

  Dział odpowiedzialny za budowanie oraz utrzymanie poprawnych relacji z Partnerami biznesowymi.

  Szkolenia / Kosultacje

  Pion, który opracowuje indywidualne programy szkoleniowe oraz prowadzi konsultacje.

  Usługi IT

  Realizuje wdrożenie technologicznych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa danych.

  Odpowiedź brzmi TAK

  Odpowiedź brzmi TAK

  Odpowiedź na postawione pytanie brzmi TAK

  Jeśli jeszcze nurtują Cię pytania, które sprawiają, iż jesteś niespokojny i odczuwasz dyskomfort – skontaktuj się z nami. Zespół Proste to RODO.

  Współpraca / B2B

  Dział odpowiedzialny za budowanie oraz utrzymanie poprawnych relacji z Partnerami biznesowymi.

  Szkolenia / Kosultacje

  Pion, który opracowuje indywidualne programy szkoleniowe oraz prowadzi konsultacje.

  Usługi IT

  Realizuje wdrożenie technologicznych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa danych.

  RODO Sender dla biura rachunkowego

  RODO Sender dla biura rachunkowego / kadrowego / płacowego

  RODO Sender dla biura rachunkowego. Podmioty zewnętrzne świadczące usługi kadrowe / płacowe dla swoich Klientów siłą rzeczy prowadzą intensywną wymianę informacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Szybki przepływ dokumentów ma tutaj decydujące znaczenie. Konieczność reagowania w nagłych sytuacjach wymusza na podmiotach kadrowych / płacowych stosowanie tej formy komunikacji. Szybkość działania jednak nie zwalnia z obowiązku ochrony danych, w tym ochrony danych osobowych.

  Dodatkowe funkcje programu RODO Sender.

  Dodatkowe zabezpieczenia branżowe, jakie zastosowaliśmy w programie RODO Sender dla biura rachunkowego. Pamiętać należy, iż dokumentacja finansowa przedsiębiorców zawierać może nie tylko istotne dane dotyczące ich kondycji finansowej, czy zatrudnianego personelu. Dokumentacja ta zawierać może także dane klientów kooperujących z kontrahentem obsługiwanym przez biuro rachunkowe. Utrata takiej dokumentacji, przez przedsiębiorcę może stanowić istotne zagrożenie nawet dla jego funkcjonowania. Oprogramowanie wyposażone zostało w dodatkową funkcjonalność mającą na celu wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Wysłanie przygotowanej korespondencji poprzedzone zostało seria pytań sprawdzających, opracowanych i przygotowanych przez ekspertów portalu Proste to RODO. Użytkownik udzielając odpowiedzi na pytania kontrolne zmuszony zostaje do wykonania czynności sprawdzających, które najczęściej w praktyce są pomijane. Dzięki temu RODO Sender pozwala zminimalizować wystąpienie sytuacji, w których korespondencja zostanie nadana w sposób nieprawidłowy. Dodatkowo użytkownik ma możliwość samodzielnego uzupełnienia listy pytań sprawdzających wg. własnego wyboru.

  Jak działa program RODO Sender

  Użytkownik wskazuje pliki, jakie chce przesłać za pośrednictwem email do określonego adresata. Następnie podaje jego adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Ma także możliwość uzupełnienia treści o krótką informację wyjaśniającą np. co przesyła. Po zaakceptowaniu do wysyłki wiadomości program automatycznie i samodzielnie zabezpiecza plik szyfrując jego treść oraz przypisując mu indywidualne hasło. Plik w takiej postaci przesyłany jest do wskazanego adresata oraz kopia do nadawcy. Indywidualne hasło potrzebne do uruchomienia archiwum przesyłane jest adresatowi na podany numer telefonu komórkowego.

  RODO Sender to bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez email