Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla przedszkoli

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 79,00 zł.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oraz Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19. Procedury zgodne z najnowszymi wytycznymi GIS z dnia 11 marca 2022r.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dyrektorzy zobligowani zostali przez organy prowadzące do opracowania, wdrożenia i stosowania adekwatnych procedur bezpieczeństwa.

Kupując zestaw naszych dokumentów otrzymują Państwo:

  • Procedura Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie placówki (zaktualizowana do nowych przepisów)
  • Procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
  • Komunikat dla Rodziców / Opiekunów prawnych o ich obowiązkach wynikających z wytycznych.
  • Wytyczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020r.
  • Wytyczne GIS z dnia 04 maja 2020r.
  • Wytyczne GIS z dnia 04 czerwca 2020r.
  • Wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.
  • Wytyczne GIS z dnia 11 marca 2022r.

Autor opracowania:

Mariusz Stasiak vel Stasek

 

 

Opis

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla przedszkoli oraz Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.

Procedury zgodne z najnowszymi wytycznymi GIS
z dnia 11 marca 2022r.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla przedszkoli. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej. Dyrektorzy placówek oświatowych zobligowani zostali przez organy prowadzące do opracowania, wdrożenia i stosowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa. Z tego względu przygotowaliśmy dla Państwa dokument zgodny z ww. wytycznymi, który reguluje kwestie bezpieczeństwa na terenie placówki. Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość procedura będzie aktualizowana.

Ponadto oferujemy Państwu drugą Procedurą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19. Jest to dokument określający zasady postępowania w sytuacji wystąpienia stanu wskazującego na istnienie podejrzenia zakażeniem COVID-19.

Wytyczne GiS ...

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z cytowanymi wytycznymi, organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, ma za zadanie zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki. Opracowane przez nas wytyczne są zgodne z najnowszymi wymaganiami, określonymi przez GIS z dnia 11 marca  2022r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa ...

Dokumentacja przygotowana została przygotowana zgodnie z wytycznymi, jakie zaprezentowane zostały na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również zgodnie z wytycznymi GIS wydanymi do dnia 11 marca 2022r. Gwarantuje to, iż wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej spełnia ww. wymogi.

Procedura postępowania przy podejrzeniu zakażeniem ...

Dokument określający zasady postępowania w związku z podejrzeniem zakażeniem COVID-19.

Może spodoba się również…