Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedury do wdrożenia dokumentacji medycznej

599,00 

Procedury do wdrożenia dokumentacji medycznej elektronicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zabezpieczenie dokumentacji medycznej wymaga opracowania, wdrożenia i stosowania określonych dokumentów.

Kupując zestaw naszych procedur otrzymają Państwo:

 1. Procedura szacowania ryzyka zagrożeń oraz zarządzania tym ryzykiem.
 2. Procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedury dostępu oraz przechowywania.
 3. Opis stosowanych środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, uwzględniających najnowszy stan wiedzy.
 4. Ankieta – audyt systemu teleinformatycznego
 5. Regulamin pracy zdalnej ze zdalnym dostępem do danych
 6. Zasady pracy z wykorzystaniem komputerów
 7. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
 8. Procedura aktualizacji oprogramowania służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej.
 9. Procedura prowadzenia kontroli funkcjonowania organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia i okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.
 10. Plan przechowywania dokumentacji w długim czasie, jej przenoszenia na informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.
 11. Rejestr techniczny

Opracował: Zespół Proste to RODO
Format plików: Pliki w formacie edytowalnym (MS Word)
Termin realizacji: 7 dni roboczych

Opis

Procedury do wdrożenia dokumentacji medycznej

Procedury do wdrożenia dokumentacji medycznej to zbiór dokumentów wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do opracowania i wdrożenia w podmiocie medycznym, który zamierza prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej w tym w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszych opracowaniach na tutaj>>>