Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Odpowiedzialne udzielanie informacji

Odpowiedzialne udzielanie informacji nt. pacjentów

Odpowiedzialne udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjentów w PWDL. Tematyka powinna być dobrze znana, dla tych, którzy w pracy zobowiązani są do udzielania takich informacji np. przez telefon. Niestety rutyna, pośpiech, brak odpowiedniego przygotowania personelu, brak przygotowanych i wdrożonych procedur postępowania skutkować może różnego rodzaju nietypowymi sytuacjami. Sytuacjami, które prowadzić mogą do daleko idących konsekwencji. Konsekwencji także na gruncie przepisów RODO. Asumptem do niniejszego wpisu przypominającego był stan faktyczny, jaki spotkał jednego z naszych czytelników. Niech będzie on przestrogą dla wszystkich tych pracowników, którzy nie przywiązują należytej wagi do odpowiedzialnego udzielania informacji na temat stanu zdrowia pacjentów.

Co było dalej ...

Z uwagi na delikatny charakter tematu i sprawy, pomijamy tutaj szczegóły dalszych wypadków. Jednak co się okazuje … Rodzina bezzwłocznie stawiła się na miejscu w placówce medycznej. Z problemami, ale jednak, udaje jej się porozmawiać z personelem na miejscu, ostatecznie uzyskują informację, iż … Pacjent (rodzic) czuje się już lepiej. Zszokowana rodzina informuje, o tym iż otrzymali telefon, w którym poinformowano ich o śmierci osoby bliskiej. Zdziwiony personel zaprzeczył kategorycznie zapewniając, że to musiał być jakiś błąd.

Odpowiedzialne udzielanie informacji nt. pacjentów

Zgodnie z art. 9 ust. 2 UoPPiRP „(…) pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania (…) informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami (…). Co oznacza tyle, iż prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada oprócz pacjenta, w tym pacjenta który nie ukończył 16 lat także jego przedstawiciel ustawowy. W tym miejscu dodać należy iż w wyjątkowych prawem określonych sytuacjach prawo to posiada także osoba bliska.