Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostkach medycznych

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych w PWDL.

49,00 

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Ponadto ma także prawo do udzielania mu informacji na temat jego stanu zdrowia i na temat udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych. Aby prawa te mogły być realizowane jednostki medyczne mają obowiązek prowadzić, przechowywać, udostępniać i chronić dokumentację medyczną swoich pacjentów.

Jednostki medyczne mają obowiązek stosować, takie zasady, aby nie ograniczać pacjenta w prawie dostępu do informacji. Przychodnie, szpitale, jednostki medyczne muszą uważać na nieprawidłowe praktyki związane zprocedurąudzielaniaa informacji na temat stanu zdrowia, udzielonych świadczęń zdrowotnych.

Opracowanie zawiera:

 • Omówienie zasad udzielania informacji z uwazględnieniem specyfiki róznych przypadków:
  • pacjent nieprzytomny,
  • pacjent niepełnoletni,
  • pacjent bez kontaktu,
  • pacjent, który ukończył 16 r.ż. ale nie ukończył 18 r.ż
  • pacjent z decyzją sądu rodzinnego
  • i inne.
 • Schemat graficzny pokazujący procedurę udzielania informacji.
 • Opis niedozwolonych praktyk.
 • Wzór wniosku o udzielenie informacji nt. stanu zdrowia / nt. udzielonych świadczeń.
 • Wzór oświadczenia o upoważnieniu osoby trzeciej do informacji.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 12
Ilość wzorów formularzy: 2
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Udzielanie informacjina temat stanu zdrtowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Również udzielanie informacji na temat jego stanu zdrowia jest jego prawem. Aby prawa te mogły być realizowane jednostki medyczne mają obowiązek prowadzić, przechowywać, udostępniać i chronić dokumentację medyczną swoich pacjentów.

Wielość aktów prawa regulujących zagadnienie związane z prawem pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, sprawia, iż stosowanie regulacji wymaga biegłego poruszania się na gruncie regulacji prawnych. Tematyka dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta ujęta została treścią m.in. nw. aktów:

 • Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) [dalej UoPPiRP]
 • Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 z późn. zm.) [dalej UoZL]
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o zawodach pielęgniarki i położnej ( U. z 1997 r.,  Nr 28, poz. 152 z późn. zm.) [dalej UoZP]
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej ( U. z 2011 r.,  Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) [dalej UDL]

Należy zachować ostrożność realizując obowiązek udzielania informacji.

Jednostki medyczne mają obowiązek stosować, takie zasady, aby nie ograniczać pacjenta w prawie dostępu do informacji. Przychodnie, szpitale, jednostki medyczne muszą uważać na nieprawidłowe praktyki związane zprocedurąudzielaniaa informacji na temat stanu zdrowia, udzielonych świadczęń zdrowotnych.

Opracowanie zawiera:

 • Omówienie zasad udzielania informacji z uwazględnieniem specyfiki róznych przypadków:
  • pacjent nieprzytomny,
  • pacjent niepełnoletni,
  • pacjent bez kontaktu,
  • pacjent, który ukończył 16 r.ż. ale nie ukończył 18 r.ż
  • pacjent z decyzją sądu rodzinnego
  • i inne.
 • Schemat graficzny pokazujący procedurę udzielania informacji.
 • Opis niedozwolonych praktyk.
 • Wzór wniosku o udzielenie informacji nt. stanu zdrowia / nt. udzielonych świadczeń.
 • Wzór oświadczenia o upoważnieniu osoby trzeciej do informacji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych w PWDL.”