Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostkach medycznych

(1 opinia klienta)

99,00 

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostkach medycznych [02]. Procedura stanowić może samodzielny dokument lub może być częścią Polityki Bezpieczeństwa. Wzór dokumentu określa przewidywane i rekomendowane sposoby realizacji obowiązku informacyjnego RODO w jednostce. Dzięki procedurze IOD z łatwością jest w stanie przeprowadzać systematyczne kontrole w zakresie realizacji obowiązku. Dodatkowo wzór procedury wypełniony staje się dokumentem realizującym zasadę rozliczalności z RODO.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 4
Ilość wzorów formularzy: 1
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostkach medycznych [02].

Narzędziem pozwalającym Państwu na zarządzanie sposobami realizacji obowiązku informacyjnego może być niniejsza Procedura. Może ona stanowić Załącznik do Polityki Bezpieczeństwa określający stosowane w jednostce metody udostępniania klauzul informacyjnych. Za właściwe a wręcz wymagane uznać należy równolegle określenie kilku metod realizacji obowiązku. Dokument, o jakim mowa, pozwoli Państwu także na sprawną weryfikacje faktycznego wypełnienia obowiązku informacyjnego. Dzięki niemu możliwa będzie weryfikacja tego, czy osoby odpowiedzialne w jednostce za realizację obowiązku informacyjnego faktycznie zrealizowały powierzone im zadania.

W dokumencie wskazujemy na rekomendowane rozwiązania, którymi możecie Państwo się posługiwać. Sygnalizujemy jednak, iż nie są to wszystkie możliwe sposoby. Specyfika jednostki, jej warunki lokalowe mogą podpowiadać Państwu inne alternatywne sposoby, które mogą okazać się skuteczniejsze od proponowanych przez nas. Z tego względu warto pokrótce przedstawić każdy z proponowanych sposobów, po to aby następnie świadomie dokonać najwłaściwszego wyboru dla danej jednostki.

Zagadnienia, jakie omawiamy w treści procedury wiążą się z tematyka realizacji obowiązku informacyjnego. Z tego względu wdrożenie niniejszej procedury wymaga odpowiedniego także przygotowania zgodnie z Rozporządzeniem RODO dokumentacji w postaci klauzul informacyjnych. Mając na uwadze powyższe zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wzorów dokumentów RODO dla jednostek medycznych. Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje wzorów klauzul informacyjnych. Są to dokumenty adresowane do pacjentów, ale nie tylko. Opracowaliśmy także klauzule dla kandydatów do pracy, dla pracowników. Skupiliśmy się także na otoczeniu biznesowym jednostki i przygotowaliśmy też klauzule dla kontrahentów, dla praktykantów, wolontariuszy, stażystów. W zależności od specyfiki jednostki okazać może się, iż koniecznością stanie się wprowadzenie także klauzul dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Nie jest także wykluczone, iż koniecznością będzie wdrożenie dokumentów dotyczących SKOK, czy e-rejestracji.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 10
Ilość wzorów formularzy: 1
Konsultacja telefoniczna: TAK

1 opinia dla Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostkach medycznych

  1. Marcin

    Bardzo proste i przejrzyste podejście dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego. W pracy IOD jest to ważne. Polecam

Dodaj opinię