Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja szkoleniowa dla rejestratorek i pielęgniarek

99,00 

Dokumentacja szkoleniowa dla PWDL

Zbiór dokumentów szkoleniowych, do wykorzystania przy szkoleniu stanowiskowym dla rejestratorek / pielęgniarek w jednostce medycznej.

Dokumentacja szkoleniowa zawiera:

 • Materiał dydaktyczny.
 • Tabelaryczne zestawienie nieprawidłowych zachowań.
 • Kartę szkolenia wstępnego.
 • Test sprawdzający poziom przygotowania personelu.

Opis

Dokumentacja szkoleniowa dla rejestratorek i pielęgniarek

Zapewnienie odpowiednio przygotowanego personelu do przetwarzania danych osobowych w jednostkach medycznych, to element kluczowy dla administratora danych osobowych. Personel prawidłowo przygotowany, odpowiednio przeszkolony sprawniej i efektywniej wykonuje powierzone mu zadania.

Tematyka szkolenia:

 •  Zakres danych osobowych pozyskiwanych przez pracownika rejestracji.
 • Jaka jest podstawa prawna pozyskiwania danych osobowych przy rejestracji pacjent.
 • Czy można pozyskiwać dane przez telefon, od osoby trzeciej w związku z rejestracją.
 • Zmiana terminu udzielenia świadczenia.
 • Jak zbieramy dane przy rejestracji.
 • Ustalanie tożsamości Pacjenta oraz udostępnianie dokumentacji medycznej.
 • Szeroka definicja danych osobowych.
 • Jak dzielimy dane osobowe.
 • Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Przykłady niedopuszczalnego przetwarzania.
 • Przykłady nieuprawnionego przetwarzania.