Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady użytkowania komputerów i systemów informatycznych

49,00 

Zasady użytkowania komputerów i systemów informatycznych

Dokument dedykowany personelowi administratora, który wykorzystuje w codziennej pracy zasoby komputerowe i korzysta z sieci informatycznej. Procedura zawiera szereg zasad postępowania oraz dobrych praktyk, jakimi muszą się posługiwać użytkownicy systemów teleinformatycznych. Z uwagi na różnorodność rozwiązań informatycznych dokumentacja wymaga dostosowania do realiów wewnętrznych każdego z administratorów danych osobowych.

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT
2. Zasady korzystania z oprogramowania
3. Zasady korzystania z Internetu
4. Zasady korzystania z poczty elektronicznej
5. Ochrona antywirusowa
6. Nadawanie upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych
7. Polityka haseł
8. Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
9. Postępowanie z elektronicznymi nośnikami zawierającymi dane osobowe
10. Postępowanie z danymi osobowymi w wersji papierowej
11. Zapewnienie poufności danych osobowych
12. Skrócona instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
13. Konsekwencje w przypadku naruszenia niniejszych zasad

Opis

Zasady użytkowania komputerów i systemów informatycznych

Dokument opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych wprowadzający zestaw reguł i praktycznych porad w zakresie sposobów korzystania z zasobów komputerowych i informatycznych administratora danych osobowych, pozwalających na zapewnienie ochrony danych osobowych.

Opisane w dokumencie zasady stanowią doprecyzowanie  zapisów ogólnych zawartych w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.