Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Teleporady w POZ

Teleporady w poz

Teleporady w POZ

Teleporady w POZ (Podstawowej Opiece Zdrowotnej). Od 29 sierpnia 2020r. zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące standardu, w jaki sposób, w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395).

Konkretnie więc, co czeka jednostki medyczne.

Świadczeniodawcy POZ chcący udzielać teleporad zobowiąznai zostali do stosowania okreśłonego standardu, ich udzielania co oznacza, iż zmuszeni są do respektowania postanowień ww. Rozporządzenia w sprawie teleporad w POZ.

  • Obowiązkiem PWDL jest opracowanie informacji dla pacjentów dot. teleporad w POZ. Rozporządzenie w sprawie teleporady w POZ precyzyjnie określa, jakie informacje powinny zostać ujęte w dokumentacji informacyjnej.
  • PWDL muszą także w określony sposób sposób podać do wiadomości pacjentów ww. informacje.
  • Jednostki zobowiązane są także do opracowania instrukcji korzystania z tzw. e-usług w zdrowiu.
  • Świadczeniodawcy POZ zobowiązani zostali do zachowania standardu w zakresie udzielania teleporad m.in. przy ustalaniu tożsamości, jak i podkreślono obowiązek dokonywania oceny adekwatności teleporady do stanu zdrowia pacjenta.
  • Weszły w życie także nowe przepisy NFZ określające  zasady sprawozdawania udzielonych świadczeń w formie teleporad.

Przepisy dotyczące tematyki teleporad w POZ.

Przygotuj się z nami do stosowania standardów.

Wytyczne dotyczące teleporad

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Wytyczne dotyczące teleporad.

Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie teleporady] (Dz.U. 2020r., poz 1395). Rozporządzenie teleporady wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Uzupełniająco wytyczne konsultanta krajowego.

Przygotowując jednostkę do udzielania teleporad według wytycznych z Rozporządzenia teleporady, warto uwzględnić także wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Dowiedz się więcej

Poradnik teleporady Rzecznik Praw Pacjenta

Poradnik dla telemedycyny

Poradnik teleporady Rzecznik Praw Pacjenta.

Poradnik teleporady Rzecznik Praw Pacjenta na swoich stronach udostępnił opracowanie poświęcone zagadnieniu udzielania świadczeń zdalnie. Temat znany i opisywany przez nas w publikacjach.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja sprawiła, iż większość jednostek medycznych na obecną chwilę korzysta z kontaktu telefonicznego ze swoimi pacjentami. Rozmowa telefoniczna wykorzystywana jest do rożnych celów.
Temat: Kontakt z pacjentem przez telefon
Autor:
Dominik Spałek

W świetle obowiązujących przepisów nie ma żadnych przeszkód, aby lekarz wystawił zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy po uprzednim przeprowadzeniu osobistego zbadania stanu zdrowia pacjenta również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Temat: Zwolnienia na telefon, jest taka możliwość …
Autor: Dominik Spałek

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do korzystania z teleporad medycznych.

W treści opublikowanego na stronach RPP komunikatu czytamy cyt.: „(…) W dzisiejszym trudnym czasie zagrożenia epidemicznego, wywołanego koronawirusem Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do korzystania ze zdalnego kontaktu z lekarzem w ramach teleporady. Wiemy, że w czasie zagrożenia należy unikać miejsc, w których przebywa wielu ludzi. Forma zdalnej konsultacji z lekarzem zdecydowanie zmniejsza ryzyko zakażenia. Dlatego też przed wyjściem z domu do przychodni lub szpitala warto rozważyć, czy zamiast osobistej wizyty, która naraża nas i innych na zakażenie, nie wystarczy porada telefoniczna. Wiele podmiotów leczniczych w naszym kraju zapewnia taką możliwość (…)”.

Telemedycyna - Poradnik dla pacjentów - Rzecznik Praw Pacjenta.

W poradniku dla pacjenta znajdziecie praktyczne wskazówki, jak uczestniczyć w zdalnej konsultacji z lekarzem. Natomiast w poradniku dla lekarza w prosty i komunikatywny sposób zostały zamieszczone informacje jak poprawnie udzielać porad telemedycznych.

Telemedycyna - Poradnik dla lekarzy - Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik podkreśla, że świadczenia zdrowotne realizowane za pośrednictwem teleporady powinny być udzielane na takich samych zasadach, jak tradycyjna porada w gabinecie lekarza. Telemedycyna stanowi ważne narzędzie w walce z koronawirusem – zapewnia kontakt z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu. Aby zachęcić pacjentów oraz lekarzy do wykorzystywania teleporad i ułatwić im korzystanie z telemedycyny, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała specjalne poradniki, które zostały objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło informacji: gov.pl

Procedura zdalnego dostępu do danych
Procedura zdalnego dostępu do danych Praca zdalna

Procedura „Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19”

Opracowanie poświęcone tematyce zdalnej pracy przygotowane przez
dr Jakuba Rzymowskiego oraz mgr Dominika Spałka. Obszerny komentarz do przepisów oraz liczne praktyczne porady dla pracodawców.

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

159,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

299,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

399,00 pln

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon.

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon, jak ją zweryfikować, skąd mamy mieć pewność, że rozmawiamy z właściwą osobą? Są to pytania, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi albowiem ustalenie tożsamości rozmówcy, w realiach medycznych jest elementem istotnym i kluczowym. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie mamy osobistego kontaktu z zainteresowanym. Obecna dynamicznie rozwijająca się sytuacja sprawiła, iż większość jednostek medycznych, korzysta z kontaktu telefonicznego ze swoimi pacjentami, lub potencjalnymi pacjentami. W tej formie udzielane są teleporady, przekazywane są informacje o stanie zdrowia, o wynikach badań, jak również przyjmowane są wnioski o recepty.  Musimy sobie jednak uświadomić to, iż wciąż mamy do czynienia z tymi samymi czynnościami, które dotychczas wykonywane byłyby w osobistym kontakcie z pacjentem, jego przedstawicielem ustawowym, osobą upoważnioną. Zmianie ulega tylko i wyłącznie sama komunikacji.

Schemat rozmowy z pacjentem.

Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy kilka praktycznych uwag, które mogą Państwo wykorzystać w codziennej pracy. Opracowaliśmy także schemat rozmowy, której przeprowadzenie pozwala na skuteczne ustalenie / potwierdzenie tożsamości rozmówcy.

Szczególna sytuacja COVID-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491) stanowi, iż w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadza ono szczegółowe rozwiązania w związku z tym, jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon. Zauważyć jednak należy, iż analogiczne rozwiązania były już dotychczas stosowane, jednak w ograniczonym zakresie.

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon zgodnie z prawem.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia cyt.: „(…) w okresie, o którym mowa w § 1, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373, z późn. zm.), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon (…)”.

Kto powinien ustalić tożsamość pacjenta.

Bezsprzecznie tożsamość powinna zostać ustalone, potwierdzona przy pierwszym kontakcie telefonicznym z pacjentem. Najczęściej będzie to realizowane przez personel rejestracji. Po jej ustaleniu, zweryfikowaniu, najczęściej następuje przełączenie do odpowiedniego gabinetu lekarskiego. Tutaj również personel medyczny powinien dokonać identyfikacji tożsamości. Analogicznie, jak ma to miejsce, kiedy pacjent wchodzi do gabinetu lekarskiego, z poczekalni.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Omówienie różnych wariantów i przypadków. Przedstawienei schematu graficznego prawidłowej procedury.

5/5

49,00 pln

Procedura wydawanie recept w podmiotach medycznych.
Omówienie tematu z komentarze praktycznym. Opis procedury postępowania w przypadku wydawania recept, zleceń, wydruków. Wzory formularzy gotowe do stosowania.

5/5

59,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.