Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura udostępnianie dokumentacji medycznej w PWDL.

99,00 

Procedura udostępnianie dokumentacji medycznej w PWDL.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Ponadto ma także prawo do udzielania mu informacji na temat jego stanu zdrowia i na temat udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych. Aby prawa te mogły być realizowane jednostki medyczne mają obowiązek prowadzić, przechowywać, udostępniać i chronić dokumentację medyczną swoich pacjentów.

Jednostki medyczne prowadzące dokumentacje medyczną mają obowiązek stosować, takie zasady, aby nie ograniczać pacjenta w prawie. Przychodnie, szpitale, jednostki medyczne muszą uważać na nieprawidłowe praktyki związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Za darmo pobierz ankietę sprawdzającą.

Wypełnij bezpłatną ankietę sprawdzającą i skorzystaj z naszych konsultacji. Dowiedz się, czy prawidłowo wdrożyłeś i stosujesz przepisy o udostępnianiu dokumentacji medycznej. Sprawdź czy dostosowałeś swój Regulamin Organizacyjny do nowelizacji przepisów Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 04 maja 2019 r.

Procedura udostępniania dokumentacji zawiera:

 • Omówienie podstawowych zasad.
 • Opis niedozwolonych praktyk.
 • Ankietę sprawdzającą ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony praw w związku z udostępnianiem dokumentacji.
 • Procedurę udostępniania dokumentacji medycznej w jednostkach medycznych.
 • Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Wzór wniosku o udzielenie informacji nt. stanu zdrowia / nt. udzielonych świadczeń.
 • Wzór oświadczenia o upoważnieniu osoby trzeciej do dokumentacji medycznej.
 • Wzór oświadczenia o upoważnieniu osoby trzeciej do informacji.

Dodatkowe materiały dydaktyczne:

 • Omówienie przepisów dotyczących nieodpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Wzór treści zapisów, jakie należy wprowadzić do Regulaminu Organizacyjnego jednostki medycznej, po zmianie przepisów UoPPiRP z dnia 04 maja 2019 r.,

Cenne praktyczne uwagi:

 • Dokument zawiera w sobie także szereg cennych praktycznych uwag, które należy uwzględnić w realiach medycznych.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 35
Ilość wzorów formularzy: 4
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Procedura udostępnianie dokumentacji medycznej w PWDL.

Udostępnianie dokumentacji medycznej w placówkach medycznych.

W realiach placówek medycznych będziemy mieli do czynienia z udostępnianiem realizowanym danych na podstawie art. 15 ust. 3 RODO oraz na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W pierwszym ze wskazanych trybów będziemy mieć do czynienia z danymi pacjentów, pracowników, kontrahentów itd. W drugim trybie udostępniać będziemy dokumentację medyczną oraz informacje, które zawierać będą oprócz danych osobowych pacjentów, także dane osobowe innych podmiotów danych. Z tego względu, że udostępniania dokumentacja medyczna zawiera nie tylko dane pacjenta, ale i dane osób ją tworzących bądź w niej zapisanych np. członkowie rodziny pacjenta.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w PWDL.

Nasza procedura w sposób szczegółowy i precyzyjny opisuje drugi ze wskazanych przypadków udostępniania dokumentacji medycznej. Dokument zgodny jest z ostatnimi zmianami przepisów. Pamiętamy, że dnia 04 maja 2019 r. weszły w życie zmiany które mówią o nieodpłatnym udostępnianiu dokumentacji medycznej.

Zagadnienia związane z tematem udostępniania dokumentacji medycznej.

Analizując wewnętrzne regulacje powinni Państwo zwrócić uwagę na szereg zagadnień. Regulacje powinny być na tyle czytelne, aby pracownicy mieli możliwość ich stosowania w praktyce. Procedury powinny odpowiadać na pytania dotyczące tego, kto jest uprawniony do dokumentacji medycznej, jak prowadzić wykaz rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej. W jaki sposób należy udostępniać dokumentację medyczną. Co zrobić w sytuacji konieczności udostępnienia dokumentacji w oryginale. Kiedy możecie Państwo to zrobić. Do opisania pozostają także tematy związane z udostępnianiem dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czy na elektronicznym nośniku danych. Spornych kwestii jest mnóstwo, dlatego dzięki naszej procedurze wdrożenie i stosowanie przepisów jest łatwiejsze a sam tryb udostępniania staje się prosty.

 

Konieczność dostosowania regulaminów do zmian z 04 maja 2019r.

Wciąż wiele jednostek, nie zdecydowało się na wprowadzenie zmian w swoich Regulaminach Organizacyjnych. Co gorsza wciąż pobierają one opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w danym zakresie. Jest to działanie ryzykowne i niebezpieczne dla przychodni, dla szpitala, dla lekarza. Z tego względu warto jest posłużyć się nasza procedurą, aby uniknąć kar za łamanie zbiorowych praw pacjentów. W tym miejscu przypomnimy, iż na gruncie RODO już nałożone zostały kary na jednostki medyczne.