Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura Wydawanie recept w podmiocie medycznym

59,00 

Procedura Wydawanie recept w podmiocie medycznym

Procedura określająca prawidłowe praktyki postępowania przy wydawaniu, recept, zleceń, wydruków informacyjnych. Procedura zawiera szczegółowy opis poświęcony przepisom regulującym temat wydawania dokumentacji.

Procedura składa się z:

  • Omówienia zagadnień merytorycznych.
  • Procedury Wydawania recept, zleceń, wydruków informacyjnych w podmiocie medycznym.
  • Wzór formularza – upoważnienie do odbioru dokumentacji.
  • Wzór formularza – oświadczenie o upoważnieniu osoby trzeciej.
  • Wzór formularza – potwierdzenie wydania dokumentacji upoważnionemu.
  • Wzór formularza – potwierdzenie wydania dokumentacji osobie trzeciej.

Opis

Procedura wydawania recept w podmiocie wykonującym działalność medyczną

Lekarz wystawia receptę po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta. Wyjątkiem jest sytuacja dotycząca kontynuacji leczenia pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia opisanym w dokumentacji medycznej.

Nieprawidłowe praktyki:

Często  jednak zdarza się tak, iż jednostki medyczne nadużywają przepisów w zakresie tzw. wizyt recepturowych i wprowadzają procedury niezgodne z przepisami. W skutek czego dochodzi do sytuacji, kiedy to personel rejestracji, bądź czasem personel administracji – wydaje recepty „zamówione przez telefon”. Sam proces wydawania recept, również obciążony jest licznymi nieprawidłowościami. Zdarza się bowiem, iż recepty wydawane są osobom trzecim, względem których nie są podejmowane czynności mające na celu identyfikację tożsamości.

Procedura

Przygotowana przez nas procedura porządkuje i wprowadza prawidłowy schemat postępowania. Zawiera szereg wzorów formularzy, jakimi należy się posługiwać w procesie wydawania recept.