Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Teleporady w POZ – informacje dla pacjentów

299,00 

Kompletna dokumentacja zgodna ze standardami określonymi przez Ministra Zdrowia dla teleporad w POZ

Przygotowaliśmy gotową dokumentację dla świadczeniodawców udzielających teleporad w ramach POZ, zawierającą wszystkie elementy wymagane wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie teleporad, jak również uwzględniającą wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Obowiązki informacyjne świadczeniodawców POZ.

Na świadczeniodawców nałożone zostały konkretne obowiązki, w sytuacji, kiedy udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach teleporad w POZ. Za sprawą naszej dokumentacji otrzymają Państwo gotową dokumentację, która po jej dostosowaniu pozwoli na realizację tych zobowiązań.

Format pliku: MS Word
Autor:
Dominik Spałek
Konsultacja techniczna: Michał Kubik

 

Opis

Teleporady w POZ – informacje dla pacjentów

Teleporady w POZ – informacje dla pacjentów, czyli nowe obowiązki dla PWDL. Świadczeniodawcy chcący udzielać teleporad w POZ musza przygotować się do tego, m.in. opracowując i wdrażając odpowiednią dokumentację informacyjną dla pacjentów.

Kompletna dokumentacja zgodna ze standardami teleporad w POZ

Przygotowaliśmy gotową dokumentację dla świadczeniodawców udzielających teleporad w ramach POZ, zawierającą wszystkie elementy wymagane wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie teleporad, jak również uwzględniającą wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dokumentacja uwzględnia ostatnie dokonane z miany z 01 lutego 2021r.

Czym są teleporady w POZ

Teleporady są to świadczenia zdrowotne, jakie świadczeniodawca POZ, czyli co do zasady ten, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielane po pierwsze na odległość i po drugie przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Teleporady są udzielane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, jakie udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ.​

Więcej na temat przepisów określających standardy

Jeśli sa Państwo zainteresowani poszerzeniem swoich wiadomosci na temat wytycznych dla świadczneiodawców POZ udzielających teleporad odsyłamy do naszego opracowania „Wytyczne dla teleporad w POZ„.

Nowe obowiązki dla POZ.

Świadczeniodawcy zobowiązani zostali do przestrzegania standardów, które zakładają konieczność przygotowania określonej dokumentacji informacyjnej dla Pacjentów. Informacje dla Pacjentów muszą zawierać prawem określone elementy, stąd tak bardzo istotne jest to, aby przygotowane zostały starannie i na spokojnie.