Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom

99,00 

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.

Dnia 04 maja 2020r., zmieniają się zasady udostępniania informacji zakładom ubezpieczeń. Z tego względu przygotowaliśmy opracowanie merytoryczne, które odpowiada na kluczowe pytania związane z tematem procedury, jaką należy zachować udostępniając dokumentację medyczną ubezpieczycielowi.

Opracowanie odpowiada na pytania:

  • Czy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek udostępniania informacji ubezpieczycielom.
  • Jakie warunki muszą spełniać wnioski o udostępnienie informacji.
  • Kto może wystąpić z żądaniem o przekazanie dokumentacji medycznej ubezpieczycielowi.
  • Jak należy rozróżniać tryby postępowania w przypadku złożenia wniosku przez ubezpieczyciela.
  • Co się zmieniło względem dotychczasowych przepisów.

Dokumentacja zawiera:

  • Merytoryczne opracowanie tematu, ze wskazaniem podstaw prawnych i ich omówieniem.
  • Porady o charakterze praktycznym, dla jednostek medycznych.
  • Wzory pism, jakie powinny zostać skierowane do ubezpieczyciela w przypadku wadliwości wniosku.

Autor: Dominik Spałek

Opis

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom, czy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają taki obowiązek? Jakie warunki muszą spełniać wnioski o udostępnienie informacji? Kto może wystąpić z żądaniem o przekazanie dokumentacji medycznej ubezpieczycielowi? Dwa odrębne tryby działania przy wymianie informacji z zakładami ubezpieczeń. Każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Ponadto zwrócić należy uwagę, iż doszło do zmiany przepisów Rozporządzenia regulującego tryb udostępniania informacji. Z tego względu należy pochylić się nad procedurą jaka obowiązuje w jednostce medycznej, przeanalizować jej zgodność z nowymi przepisami. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020r. obowiązują od dnia 04 maja 2020r.

Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń na gruncie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 26 ust. 1) Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta cyt.: “(…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (…).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 7) Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta cyt.: “(…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: (…) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta (…)”.

Wyjaśnienie.

Widzimy zatem że nie tylko prawem pacjenta ale i obowiązkiem jednostki medycznej będzie udostępnienie dokumentacji medycznej na warunkach określonych przepisami prawa. Widzimy także, iż w omawianym przez nas przypadku podstawą do działania będzie “zgoda”. Zatem udostępnianie dokumentacji medycznej firmom ubezpieczeniowym możliwe będzie pod warunkiem, wyrażenia na powyższe zgody.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom”