Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon.

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon, jak ją zweryfikować, skąd mamy mieć pewność, że rozmawiamy z właściwą osobą? Są to pytania, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi albowiem ustalenie tożsamości rozmówcy, w realiach medycznych jest elementem istotnym i kluczowym. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie mamy osobistego kontaktu z zainteresowanym. Obecna dynamicznie rozwijająca się sytuacja sprawiła, iż większość jednostek medycznych, korzysta z kontaktu telefonicznego ze swoimi pacjentami, lub potencjalnymi pacjentami. W tej formie udzielane są teleporady, przekazywane są informacje o stanie zdrowia, o wynikach badań, jak również przyjmowane są wnioski o recepty.  Musimy sobie jednak uświadomić to, iż wciąż mamy do czynienia z tymi samymi czynnościami, które dotychczas wykonywane byłyby w osobistym kontakcie z pacjentem, jego przedstawicielem ustawowym, osobą upoważnioną. Zmianie ulega tylko i wyłącznie sama komunikacji.

Schemat rozmowy z pacjentem.

Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy kilka praktycznych uwag, które mogą Państwo wykorzystać w codziennej pracy. Opracowaliśmy także schemat rozmowy, której przeprowadzenie pozwala na skuteczne ustalenie / potwierdzenie tożsamości rozmówcy.

Szczególna sytuacja COVID-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491) stanowi, iż w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadza ono szczegółowe rozwiązania w związku z tym, jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon. Zauważyć jednak należy, iż analogiczne rozwiązania były już dotychczas stosowane, jednak w ograniczonym zakresie.

Jak ustalić tożsamość pacjenta przez telefon zgodnie z prawem.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia cyt.: „(…) w okresie, o którym mowa w § 1, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373, z późn. zm.), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon (…)”.

Kto powinien ustalić tożsamość pacjenta.

Bezsprzecznie tożsamość powinna zostać ustalone, potwierdzona przy pierwszym kontakcie telefonicznym z pacjentem. Najczęściej będzie to realizowane przez personel rejestracji. Po jej ustaleniu, zweryfikowaniu, najczęściej następuje przełączenie do odpowiedniego gabinetu lekarskiego. Tutaj również personel medyczny powinien dokonać identyfikacji tożsamości. Analogicznie, jak ma to miejsce, kiedy pacjent wchodzi do gabinetu lekarskiego, z poczekalni.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Omówienie różnych wariantów i przypadków. Przedstawienei schematu graficznego prawidłowej procedury.

5/5

49,00 pln

Procedura wydawanie recept w podmiotach medycznych.
Omówienie tematu z komentarze praktycznym. Opis procedury postępowania w przypadku wydawania recept, zleceń, wydruków. Wzory formularzy gotowe do stosowania.

5/5

59,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.